แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คำชี้แจง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำแบบสอบถามชุดนี้เพื่อประเมินความพึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ บริการการเรียนการสอนออนไลน์ บริการห้องประชุม/อบรม/สัมมนา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ประเภทผู้ใช้บริการ *
2. คณะ/หน่วยงาน *
3. ขอใช้บริการด้าน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phetchaburi Rajabhat University. Report Abuse