Het emotionele leven van uw huisdier

Wetenschappers zijn het er min of meer over eens dat emoties bij de mens fungeren als ‘gids’ en daardoor ons gedrag beïnvloeden. Emoties als angst, verdriet en blijdschap vertellen ons namelijk welke situaties goed voor ons zijn en welke slecht. Als gevolg van een emotie reageren mensen op een situatie en passen hun gedrag daar op aan. Emoties zijn dus belangrijk voor ons functioneren. Uit onderzoek zijn 6 basis-emoties geïdentificeerd: woede, blijdschap, verdriet, afkeer, angst en verbazing.

Evolutionair gezien lijkt er geen reden om aan te nemen dat dit bij dieren anders zou werken, maar het is bij dieren moeilijk vast te stellen of ze emoties op dezelfde manier ervaren als mensen. Het is niet altijd duidelijk wat een dier voelt. Je kunt je dan ook makkelijk vergissen in de aard en de sterkte van zijn/haar gevoelens. Toch worden in het dagelijks leven regelmatig emoties toegekend aan dieren. Aan te nemen is dat ook dieren emoties ‘gebruiken’ om te reageren op bepaalde een situatie. Emoties zijn dus belangrijk voor hun functioneren.

Middels deze enquête (ook in het Engels beschikbaar) willen we graag inzicht krijgen in hoeverre huisdier-eigenaren bepaalde emoties aan hun huisdieren toekennen op basis van de gelaatsuitdrukking, lichaamshouding, en geluiden (blaffen, miauwen, grommen, blazen) van het dier. Ook willen we graag weten in hoeverre op een bepaald moment de emoties van de eigenaar en huisdier overeenkomen, met andere woorden nagaan of uw huisdier zijn/haar emoties afstemt op die van u (of andersom, bijvoorbeeld samen bedroefd, blij of boos zijn).

Hiertoe vragen wij u onderstaande vragen in te vullen en een of meerdere foto’s van uw huisdier - waarin het duidelijk een van de genoemde emoties vertoont – te emailen, met een korte beschrijving van de emotie van het dier. Dit zal ongeveer 10-15 minuten van uw tijd kosten. Door deel te nemen aan deze studie draagt u bij aan onderzoek dat het welzijn van dieren probeert te verbeteren en leert u wellicht uw huisdier wat beter kennen

We waarderen het zeer als u zo veel mogelijk vragen naar waarheid wilt beantwoorden.

Bij de meeste vragen kunt u 1 antwoord geven, tenzij anders vermeld. Indien mogelijk zouden we de vragenlijst ingevuld willen zien door het gezinslid dat de meeste tijd aan het huisdier besteedt (uitlaten/eten geven, enzovoort).

Uiteraard worden al uw gegevens vertrouwelijk behandeld en zullen deze niet voor andere doeleinden dan dit onderzoek gebruikt worden (tenzij u toestemming daarvoor geeft).

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Prof.dr. Pim Martens (Universiteit Maastricht - www.pimmartens.info) en Prof.dr. Marie-Jose Enders (Open Universiteit Heerlen).

Voor vragen en/of opmerking kunt u emailen naar: AnimalWise2@gmail.com.

Zie ook de website www.pimmartens.info/AnimalWise

Als u op de hoogte gehouden wilt worden, zie onze Facebook pagina https://www.facebook.com/AnimalWise

    Captionless Image

    Captionless Image