Ankieta - lasy mieszane i świadczenia ekosystemowe
Niniejsza ankieta stanowi jedną z form działania w ramach Europejskiego projektu badawczego (COST Action FP1206 - ) dotyczącego lasów mieszanych.

Celem ankiety jest zbadanie opinii dotyczących różnych pożytków z lasu, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pod tym względem między lasami jednogatunkowymi a mieszanymi.

Wypełnienie ankiety zajmie Pani(u) około 10 minut. Zgromadzone dane będą analizowane na poziomie zbiorczym, a otrzymane wyniki zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowych, choć będą miały znaczenie także i dla praktyki leśnej.
Pana(i) płeć *
Pana(i) wiek *
Czy ukończył(a) Pan(i) technikum leśne? *
Czy obecnie studuje Pan(i) na Wydziale Leśnym? *
Jeśli tak to na którym roku?
Czy ukończył(a) Pan(i) studia leśne? *
Czy ukończył(a) Pan(i) staż zawodowy po ukończeniu studiów? *
Czy uczestniczył(a) Pan(i) w studiach podyplomowych? *
Czy jest /był(a) Pan(i) uczestnikiem(czką) studiów doktoranckich? *
Czy posiada Pan(i) stopień/tytuł naukowy? *
Zajmowane stanowisko (nie tylko w PGL LP) *
Długość stażu zawodowego w latach *
1. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma ochrona krajobrazu w szerokim znaczeniu? *
bardzo małe
bardzo duże
2. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma ochrona różnorodności przyrodniczej? *
bardzo małe
bardzo duże
3. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma obcowanie z przyrodą na codzień? *
bardzo małe
bardzo duże
4. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma turystyka i rekreacja w lesie? *
bardzo małe
bardzo duże
5. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma uprawianie sportów ekstremalnych w środowisku leśnym? *
bardzo małe
bardzo duże
6. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma produkcja drewna? *
bardzo małe
bardzo duże
7. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma pozyskanie opału na własny użytek? *
bardzo małe
bardzo duże
8. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma produkcja surowca dla bioenergetyki? *
bardzo małe
bardzo duże
9. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma ochrona zasobów wodnych i glebowych? *
bardzo małe
bardzo duże
10. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma osłona przed lawinami? *
bardzo małe
bardzo duże
11. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma poprawa jakości powietrza? *
bardzo małe
bardzo duże
12. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma pochłanianie dwutlenku węgla? *
bardzo małe
bardzo duże
13. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma polowanie na zwierzynę łowną? *
bardzo małe
bardzo duże
14. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma zbieranie grzybów? *
bardzo małe
bardzo duże
15. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma zbieranie jagód? *
bardzo małe
bardzo duże
16. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma zbieranie innych użytków, np. ziół? *
bardzo małe
bardzo duże
17. Jakie Pani(a) zdaniem znaczenie dla społeczeństwa ma miejsce pracy? *
bardzo małe
bardzo duże
18. Czy Pani(Pan) sądzi, że lasy mieszane są bardziej skuteczne w zapewnieniu w/w pożytków z lasu niż monokultury? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy