Fiv/NFU Reflektionstest
TIPS till dig som ska svara:
Slappna av
Svaren gäller personen i allmänhet (alltså ej nödvändigtvis i församling/kyrka)
Svaren gäller så långt som du känner till om personen
Försök svara på alla frågorna så långt du bara kan

Hjälp vid svarandet
Hur sant är detta påstående?
Vad är min erfarenhet av detta hos den det gäller ? 
Svara snabbt. Tänk inte för länge. Svara utifrån ”magkänslan”.

Namnet på personen testet handlar om *
För- och efternamn
Your answer
Din relation till personen det handlar om *
Vän, arbetskamrat, fru/man, barn, förälder
Your answer
A. Personens styrka är att...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
utveckla strategier eller planer för att nå specifika mål
organisera människor, uppgifter eller evenemang
hjälpa organisationer eller grupper att bli mer effektiva
skapa ordning ur organisatoriskt kaos
Kommentar
Your answer
B. Personens styrka är att...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
göra pionjärinsatser genom att starta och etablera nya projekt, ex. tjänster, uppgifter, grupper, församlingar
arbeta i ett annat land eller samhälle
anpassa sig till olika kulturer eller omgivningar
vara kulturellt känslig och medveten
Kommentar
Your answer
C. Personens styrka är att...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
arbeta kreativt med ex. trä, tyg, metall, färg, glas, etc.
arbeta med olika redskap
konstruera föremål för praktisk användning
designa eller konstruera
arbeta med sina händer
Kommentar
Your answer
D. Personens styrka är att...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
få fram ett budskap med hjälp av variation och kreativitet
utveckla och använda specifika konstärliga färdigheter ex. konst, drama, musik, foto, film, dans, powerpoint, målning, skrivning, dikter, prosa kulisser etc.
finna nya fräscha sätt att få fram/kommunicera idéer till andra
Kommentar
Your answer
E. Personens styrka är att...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
kunna skilja mellan sanning och lögn, gott och ont
bedöma en persons karaktär med exakthet
genomskåda falskhet och bedrägeri
hjälpa andra se vad som är rätt och fel i olika livssituationer
Kommentar
Your answer
F. Personens styrka är att...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
styrka och trösta dem som är missmodiga
uppmuntra och utmana människor
motivera andra att växa
stödja dem som behöver komma igång, och behöver gå från ord till handling
Kommentar
Your answer
G. Personens styrka är att...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
bygga relationer med icke troende
tala öppet och tydligt om sin tro
tala med icke troende om andliga ting
Kommentar
Your answer
H. Personens styrka är att...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
lita på att Gud svarar på bön och uppmuntra andra att lita på Gud
ha förtroende för Guds ständiga närvaro och förmåga att hjälpa, även i svåra tider
gå framåt trots motstånd
Kommentar
Your answer
I. Personens styrka är att...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
ge generöst, med glädje, till människor/projekt som har ekonomiska behov
sköta sin ekonomi bra för att kunna frigöra medel till givande
Kommentar
Your answer
J. Personens styrka är att...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
arbeta bakom kulisserna för att stödja andra i deras uppdrag
hitta småsaker som behöver göras och fixa dem utan att bli tillfrågad
hjälpa till var helst det behövs, även med, till synes, tråkiga rutinuppdrag/uppgifter
Kommentar
Your answer
K. Han eller hon...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
möter nya människor och hjälper dem att känna sig välkomna
bjuder gärna hem gäster
öppnar sitt hem för människor som behöver en trygg/stödjande miljö
får människor att känna sig hemma, även i obekanta sammanhang
Kommentar
Your answer
L. Han eller hon...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
erbjuder sig att be för andra
har en häpnadsväckande förtröstan på Guds förmåga att ge vad som behövs
visar förtroende för Guds beskydd
tillbringar mycket tid i bön
Kommentar
Your answer
M. Han eller hon...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
studerar noggrant teman/ämnen som han/hon vill förstå bättre
delar med sig av sin kunskap och insikt om han/hon blir tillfrågad
får ibland kunskap som inte mottagits på 'naturlig' väg
Kommentar
Your answer
N. Hans eller hennes styrka är att...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
ta ansvar för att leda grupper
motivera och vägleda andra till att nå viktiga mål
handha människor och resurser väl
påverka andra till att fungera i enlighet med deras potential
Kommentar
Your answer
O. Han eller hon...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
har medkänsla med människor som har det svårt
stödjer tålmodigt och förstående personer som går igenom svåra tider
hjälper dem som andra ofta betraktar som ovärdiga och hopplösa fall
Kommentar
Your answer
P. Han eller hon...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
talar kraftfullt, med syfte att se en förändring komma till stånd i andras liv
avslöjar undervisning, händelser eller kulturella trender som är destruktiva
talar ärligt och rakt sanningen, även i sammanhang där det kan vara impopulärt eller upplevas icke politiskt korrekt
Kommentar
Your answer
Q. Han eller hon...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
ger troget/långsiktigt stöd och omsorg till en grupp människor
ger vägledning för hela människan: ande, själ och kropp
tar tålmodigt hand om andra i deras utveckling som blivande troende och/eller som troende
Kommentar
Your answer
R. Han eller hon...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
studerar, förstår och förmedlar biblisk fakta
utvecklar lämpligt undervisningsmaterial och presenterar det på ett klart och tydligt sätt
talar på ett sådant sätt att det motiverar andra till att tänka, och till förändring
Kommentar
Your answer
S. Han eller hon...
Ja
Delvis
Nej
Vet ej
finner enkla, praktiska lösningar mitt i konflikter och/eller förvirring
ger praktiska, användbara råd, som hjälp i komplicerade livssituationer
hjälper människor att vidta praktisk handling för att lösa problem
Kommentar
Your answer
Vilka uppgifter tycker du att han eller hon är särskilt lämplig att utföra i eller genom församlingen?
Your answer
Om du känner till begreppet nådegåvor. Vilken/vilka har du sett i hans eller hennes liv?
APOSTEL . BARMHÄRTIGHET . BEFRIELSE. BÖN. CELIBAT. EVANGELISATION. FATTIGDOM. GIVMILDHET . GÄSTFRIHET . HANTVERK . HELANDE. HERDE. HJÄLPSAMHET . KONSTNÄRLIGHET . KUNSKAP. LEDARSKAP. LIDA FÖR TRON. MISSION. MUSIK. ORGANISATION . PROFETIA . SJÄLAVÅRD . TJÄNANDE. TRO. TUNGOTAL. UNDER OCH TECKEN. UNDERVISNING . URSKILJNING . UTTYDNING. VISHET .
Your answer
Har du några andra insikter/synpunkter som kan vara till hjälp för att bättre förstå hans eller hennes uppgift/uppdrag i eller genom församlingen?
Your answer
Upploppet! Bara några raska frågor kvar!
Jag kan tänka mig att han eller hon...
Absolut
Mycket väl
I vissa fall
Knappast
Inte alls
verkligen tycker om att ha ansvar för att organisera saker och ting
skulle trivas väldigt bra om han/hon fick tillbringa resten av sitt liv i en främmande kultur
skulle ha lättare än andra att förbli singel
lättare än andra kan avslöja det verkliga motivet bakom ett visst handlande
på ett särskilt sätt är kallad att dela sin tro med andra
är en person som människor kommer till när de behöver råd
är villig att ta stora personliga risker för att uppnå satta mål
ger mer pengar till kristna projekt än vad många andra gör
lättare än andra kan avgöra om någonting har gudomligt, mänskligt eller ondskefullt ursprung
oftare än andra blir uppsökta av människor som vill ha förbön för helande
känner stor glädje att få träna och lära upp andra
har fått gåvan att tala i tungor
har lättare än andra att lösa någon annans invecklade problem
tycker bättre om att ha få ägodelar/prylar än många
är skickligare med sina händer än de flesta är
gärna tar på sig andras tidsödande uppgifter
tycker bättre om att ha gäster än att inte ha det
älskar att spendera tid i bön, mer än de flesta
kan tolka andras tungotal
tycker om att kunna dra sig undan annat för att koncentrera sig på att utveckla nya idéer
har en speciell förmåga att kunna motivera andra i deras uppgifter
har lättare för att klara av lidande än vad andra har
har en speciell kallelse att praktiskt hjälpa människor i nöd
ofta blir använd av Gud för att utföra övernaturliga under och tecken
skulle kunna bli rådfrågad när det gäller beslut om nya ledare i församlingen
skulle trivas väldigt bra med att vara ledare för en grupp
oftare än andra blir använd av Gud för att framföra ett budskap från Gud
tycker att det är lättare än andra att ta itu med de uppgifter som är aktuella i församlingen just nu
har fått en speciell gåva att tjäna Gud genom musiken
med stor glädje skulle engagera sig i någon kreativ uppgift ex. måla, skriva, spela teater, inreda etc.
Stort tack för din hjälp!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms