Odabir spremnika za odlaganje miješanog i biorazgradljivog otpada te reciklabilnog otpada na području Grada Opatije
Upitnik za korisnike usluge odlaganja komunalnog otpada na području Grada Opatije, posebno užeg centra Opatije, koji do sada nisu zadužili spremnike.
Temeljem ispunjenog upitnika Komunalac d.o.o. Jurdani će korisnicima na kućnu adresu dostaviti dva spremnika, zajedno sa uputama o načinu odlaganja i predaje otpada na zbrinjavanje.
Prezime i ime *
Your answer
Ulica i kućni broj *
Your answer
Poštanski broj: *
Your answer
Mjesto: *
Your answer
Šifra potrošnog mjesta: *
Your answer
Zajednički spremnik *
Zajednički spremnici (za višestambene objekte):
Svaki objekt koji ima dva ili više stanova smatra se višestambenim objektom. Korisnici koji stanuju u višestambenim objektima koriste zajedničke spremnike. Veličina spremnika određuje se temeljem broja osoba koje je koriste uzimajući u obzir da svaka osoba stvara tjedno oko 20 litara miješanog i biorazgradljivog otpada i 20 litara reciklabilnog otpada.
Veličina spremnika ili odabir kartice: *
Napomena: Kartice se koriste za odlaganje otpada u poluukopane spremnike na području naselja Volosko, Opatija (Vrutki) i Ika. Namijenjene su korisnicima koji nemaju opcije držanja spremnika u okućnici te im je otežana predaja spremnika radi pražnjenja.
Kontakt broj telefona:
Your answer
Kontakt e-mail adresa:
Your answer
Unošenjem Vaših osobnih podataka u ovaj obrazac u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te Zakonom o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka dajete svoju privolu Komunalcu d.o.o. Jurdani da isti može koristiti Vaše kontakt podatke o broju telefona, mobitela, e-mail i Vašoj poštanskoj adresi, a sve isključivo vezano uz postupak dodjele spremnika za odlaganje komunalnog otpada.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service