Lesovereenkomst bij De Nieuwe Muziekschool
Dit is een overeenkomst tussen de leerling/betaalplichtige en de betreffende docent
versie 2018-1
Gegevens leerling/cursist
voornaam leerling *
Your answer
achternaam leerling *
Your answer
m/v
geboortedatum leerling *
MM
/
DD
/
YYYY
emailadres leerling *
Your answer
telefoon leerling *
Your answer
hoe bent u aan ons gekomen?
Your answer
Gegevens betaalplichtige
initialen betaler *
Your answer
achternaam betaler *
Your answer
IBAN rekeningnummer *
Your answer
tenaamstelling rekeninghouder *
Your answer
adres betaler *
straat, huisnummer
Your answer
postcode *
Your answer
woonplaats *
Your answer
telefoon betaler *
Your answer
emailadres betaler *
Your answer
Instrument/cursus
naam van het instrument of de cursus *
raadpleeg eventueel de website
Your answer
docent *
volledige naam van de docent van uw keuze
Your answer
Lesvorm
kies hier de lesvorm, frequentie én minuten per les die u met de docent heeft afgesproken
lesvorm *
aanvinken wat van toepassing is
Required
lesvorm indien anders
Your answer
les frequentie *
aanvinken wat van toepassing is
Required
frequentie indien anders
Your answer
minuten per les *
(zie evt. de websitepagina van de docent voor de opties )
Your answer
ingangsdatum lesovereenkomst *
wat u met de docent heeft afgesproken
MM
/
DD
/
YYYY
ik ga wel/niet akkoord met gebruik foto van leerling op website en promotiemateriaal van de muziekschool *
ik ontvang graag de nieuwsbrief (tot opzegging) *
Deze krijgt u maximaal 8 keer per seizoen vol interessante informatie over concerten en cursussen
ik geef de docent wel/niet toestemming tot automatische incasso *
zie ook artikel 7 van de algemene bepalingen
ik ga akkoord met de algemene bepalingen van deze overeenkomst *
zie onderaan dit document
Required
plaats *
Your answer
Ondertekening *
het verzenden van dit document geldt als ondertekening van dit document
Required
De verzendknop vindt u onderaan deze pagina
Print dit document voor eigen administratie alvorens deze te verzenden
gebruik daarvoor ctrl+P, cmd+P of de rechter muisknop
Algemene bepalingen
Algemene bepalingen voor het volgen van muziekonderwijs bij docenten die lesgeven door tussenkomst van de Stichting De Nieuwe Muziekschool. Deze bepalingen maken deel uit van de lesovereenkomst tussen de cursist/betaler en de docent.
Artikel 1
De docent zal aan de leerling wekelijks muziekles geven in het door de leerling gekozen instrument, tenzij een andere lesfrequentie is overeengekomen.
Artikel 2
De overeenkomst wordt aangegaan per afgesproken startdatum tot 31 augustus van het lopend cursusjaar, met stilzwijgende verlenging van telkens één seizoen. De cursist heeft het recht de les/cursus-overeenkomst per wetteljke termijn van twee maanden op te zeggen, tenzij met docent schriftelijk anders is afgesproken. Opzegging geschiedt schriftelijk aan de docent. Opzeggingen aan het einde van het seizoen uiterlijk vóór 1 juni.
Artikel 3
De docent bepaalt zelf zijn/haar tarieven. Zie voor tarieven de website of raadpleeg de docent. 
Artikel 4
De klant is gevrijwaard van alle inhoudelijke verplichtingen zoals LB en sociale premies. Indien van toepassing wordt er over het lesgeld wel BTW berekend. De docent factureert als zelfstandig ondernemer of via een verloningsbureau.
Artikel 5
DNM volgt de vakanties van het voortgezet onderwijs in de gemeente Bussum, zoals vermeld op de website.
Gedurende schoolvakanties wordt geen regulier muziekonderwijs gegeven en deze vakantieweken worden niet in rekening gebracht.
Artikel 6
Indien de leerling een of meer lessen op het afgesproken tijdstip wegens ziekte of anderszins verzuimt, blijft de leerling het lesgeld verschuldigd.
Artikel 7
Bij verzuim door de docent dienen de twee eerstvolgende lessen doorbetaald te worden zonder recht op inhaallessen of vervanging. Na twee niet-gegeven lessen heeft de leerling voor de resterende contractperiode recht op inhaallessen of vervanging van de docent.
Artikel 8
Voor lessen waarvan het lesgeld lager is dan € 220,00 per jaar, wordt het lesgeld in één termijn in rekening gebracht en via automatische incasso geïnd. Het lesgeld voor de overige lessen wordt via automatische incasso geïnd rond 1 september voor de periode september t/m december, rond 1 januari voor de periode januari t/m april en rond 1 mei de periode mei t/m juni. In de maanden juli en augustus zijn er geen lessen en wordt geen lesgeld berekend. Twee weken voor de éérste incasso ontvangt elke leerling/betaalplichtige een gespecificeerde lesgeldnota van de docent. Indien de leerling/betaalplichtige niet akkoord gaat met automatische incasso van het lesgeld is docent gerechtigd € 23,00 administratiekosten per leerling per jaar in rekening te brengen.


Stichting de Nieuwe Muziekschool, Postbus 425, 1400 AK Bussum
www.de-nieuwe Muziekschool.nl  email: info@de-nieuwe-muziekschool.nl
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy