แบบฟอร์มรับสมัครอบรม หลักสูตร : วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท In-vitro diagnostic (IVD) ผ่านระบบ Pre-submission รวมถึงการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงและการรวมกลุ่ม
ตอนนี้ผู้ลงทะเบียน ในรุ่นที่ 4 ครบตามจำนวนแล้ว
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ในรุ่นถัดไป

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนเข้าอบรม
มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy