របៀបនៃការរៀន
តើអ្នកមានដែលឆ្ងល់ទេថា ហេតុអ្វីសិស្សមួយចំនួនរៀនពូកែជាងសិស្សមួយចំនួនទៀត? របៀបនៃការរៀនមានឥទ្ធិពលទៅលើការរៀនរបស់សិស្ស។ តើអ្នកចង់ដឹងពីរបៀបនៃការរៀនរបស់អ្នកដែរឬទេ? សូមឆ្លើយនៅសំណួរខាងក្រោម៖
សូមបំពេញឈ្មោះរបស់អ្នក *
ឧ. Veasna, វាសនា
Your answer
១.តើអ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រភេទអ្វីដើម្បីកម្សាន្ត? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.