SÚŤAŽ s časopisom FOLKLÓR a PJ SOUND STUDIOM

Časopis FOLKLÓR (www.casopisfolklor.sk) a nahrávacie štúdio PJ SOUND STUDIO (www.nahravaciestudio.sk) pripravujú spoločné CD interpretov: mužská spevácka skupina Kráľova hoľa z Pohorelej, ženská a mužská spevácka skupina z Hrochoti, ženská spevácka skupina Trnki, ľudová hudba Jána Maka z B. Bystrice a ľudová hudba Mateja Kováča z Hrochoti.
Do 30. 4. 2012 môžu priaznivci folklóru, ľudovej hudby a piesni hlasovať za spoločnú pieseň, ktorá odznie v závere CD v interpretácii všetkých zoskupení.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question