ANKIETA
Szanowni Państwo, mam na imię Aleksandra, jestem studentką WSIIZ w Olsztynie i prowadzę badania do pracy inżynierskiej na temat: „Transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów ciekłych zapalnych”. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.
W przypadku pytań zamkniętych wybraną odpowiedź proszę zakreślić znakiem „X”.
1. Płeć:
2. Przedział wiekowy:
3. Wykształcenie:
4. Jak często ma Pan/Pani kontakt z transportem materiałów ciekłych zapalnych?
5. Czy wie Pan/Pani w jaki sposób są transportowane materiały ciekłe zapalne?
6. Czy instrukcje służące transportowaniu materiałów ciekłych zapalnych są dla Pana/Pani zrozumiałe?
7. Jeżeli nie, to dlaczego?
8. Które z wymienionych przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych są Panu/Pani znane (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) ?
9. Czy uważa Pan/Pani iż przepisy dotyczące transportu materiałów ciekłych zapalnych są przestrzegane?
10. Czy w Pana/Pani opinii przepisy prawne dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych są jednoznaczne i zrozumiałe?
11. Jeżeli nie to jakie są największe problemy (proszę wybrać maksymalnie dwie najważniejsze odpowiedzi)?
12. Czy uważa Pan/Pani iż przedsiębiorcy zajmujący się transportem materiałów niebezpiecznych przestrzegają przepisów dotyczących wyznaczenia co najmniej jednego doradcę ds. bezpieczeństwa DGSA?
13. Jeżeli nie to dlaczego?
14. W jakim transporcie materiałów ciekłych zapalnych występuje największe zagrożenie według Pana/Pani opinii ?
15. Z jakim transportem materiałów niebezpiecznych miał(a) Pan/Pani styczność?
16. Co Pana/Pani zdaniem powinno się zmienić w transporcie materiałów ciekłych zapalnych, tak aby lepiej funkcjonował?
17. Czy uważa Pan/Pani, że społeczeństwo jest wystarczająco poinformowane o zagrożeniach jakie niesie za sobą transport materiałów niebezpiecznych?
18. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem jest zapewnione bezpieczeństwo w transporcie materiałów ciekłych zapalnych na terytorium Polski?
19. Jak ocenia Pan/Pani poziom zagrożenia w skali od 1 do 5 podczas transportu materiałów niebezpiecznych (gdzie : 1 – brak zagrożenia, 2 – małe zagrożenie, 3 – średnie zagrożenie, 4 – duże zagrożenie, 5 – bardzo duże zagrożenie)?
1
2
3
4
5
Transport drogowy
Transport kolejowy
Transport morski
Transport śródlądowy
Transport lotniczy
20. Jak ocenia Pan/Pani w skali od 1 do 5 świadomość społeczną dotyczącą bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych? (gdzie 1 – brak świadomości, 2 – niewielka świadomość, 3 - średnia świadomość, 4 – duża świadomość, 5 - bardzo duża świadomość)
1
2
3
4
5
Świadomość
21. Czy uważa Pan/Pani, że firmy transportowe w Polsce w ujęciu ogólnym przestrzegają prawa w zakresie transportu materiałów ciekłych zapalnych?
22. Kto najczęściej Pana/Pani zdaniem łamie przepisy dotyczące bezpiecznego transportu materiałów ciekłych zapalnych?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service