ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานที่ปรับกระบวนงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1. เพศ *
2. สถานะ *
3. ท่านเคยใช้บริการของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์หรือไม่? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms