Yêu cầu rút tiền lên bảng lương

Thời gian xử lý yêu cầu rút lương là từ 8h -9h sáng hàng ngày. Mọi yêu cầu sau 9h sáng sẽ được xử lý vào ngày hôm sau.
    This is a required question
    This is a required question