Анкетна карта
за проучване мнението на Ръководителите на специализантите  относно качеството на обучение
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Въпросникът е анонимен.
Моля да отговорите на всички  въпроси като маркирате с кръгче цифрата на категорията, която най-добре отразява Вашето мнение. Вашите предложения и препоръки относно подобряването на качеството на обучение на специализациите моля представете на допълнителен лист след последния въпрос от анкетата.
Благодарим за участието!
1. Каква е оценката Ви за административната процедура по зачисляване на специализанти *
2. Обективно ли са критериите при конкурса по зачисляване по специалността? *
3.  Полезни ли са според Вас задължителните курсове включени в програмата за специализация? *
4. Колко често поддържате връзка с Вашия специализант: *
5. Как оценявате професионалните отношения със зачисления Ви специализант? *
6. Как оценявате теоретичната подготовка и компетенции на Вашия специализант? *
7. Как оценявате комуникативните умения на специализанта Ви и способността му за работа в екип?   *
8. Съгласни ли сте, че в обучаващото звено има атмосфера на сътрудничество и подкрепа към специализантите? *
9. Получавате ли съвети, помощ и препоръки от другите преподаватели/лекари-ординатори на обучаващото звено при обучението на специализантите? *
10. Как оценявате съдържанието на учебната програма по специалността? *
11. Според Вас обучението по съответната специалност формира ли необходимите умения и компетентности за самостоятелна работа след приключване на специализацията? *
12. Как оценявате полезността на колоквиумите по време на специализацията? *
13. Как оценявате създадените от висшето училище възможности за достъп до съвременни информационни източници по специалността? *
14. Колко научни публикации свързани със специалността Ви до момента имате? *
15. Как оценявате създадените възможности за включването на специализантите в организационния живот и научните изяви от висшето училище? *
16. Как оценявате материално-техническата база за обучение на специализантите? *
17. Вашият пол е:   *
18. Вашата възраст: *
19. Имате ОКС „Магистър“, "Бакалавър" по *
20. Години като специалист по съответната специалност *
21. Каква административна длъжност заемате? *
22. Други предложения? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Medical University - Sofia. Report Abuse