ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ I.O.A.N 07/11/2020
Email address *
ΟΝΟΜΑ: *
ΕΠΩΝΥΜΟ: *
ΗΛΙΚΙΑ: *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: *
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ: *
Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το φορέα σας και το εντεταλμένο προς τούτο προσωπικό του στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών σας και της αθλητικής σας δραστηριότητας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα καταχωρηθούν στην παρούσα αίτηση υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy