LAPORAN PINDAAN MAKLUMAT MURID DALAM MODUL PENGURUSAN MURID (APDM)

Pemutihan data murid telah dijalankan berdasarkan rujuk silang data Jabatan Pendaftaran Negara oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Pihak sekolah perlu membuat laporan melalui pautan ini bagi mengemaskini maklumat murid. Dokumen sokongan perlu diemelkan ke apdm.team@moe.gov.my setelah pautan ini diisi. Jika telah membuat penghantaran emel sebelum ini, sila isikan pautan ini.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question