EXAME DO CAZADOR (II): Parte teórica
A proba teórica do exame do cazador da Xunta de Galicia consistirá en contestar por escrito un grupo de 60 preguntas tipo test con tres respostas alternativas, das que soamente unha é a correcta, sendo necesario acertar polo menos a metade delas. Con este exercicio que che propoñemos, darás un repaso completo a 30 preguntas das que se utilizan para facer o exame teórico e servirache de preparación para o verdadeiro exame teórico da Xunta de Galicia.
É UN SERVIZO GRATUITO DE UNITEGA
Con esta aplicación gratuíta poderás practicar facendo cuestionarios tipo TEST cun total de 30 preguntas. Ao completalos poderás saber o total de acertos e erros que cometiches. Podes repetir os cuestionarios tantas veces como desexes. As preguntas e as súas respostas irán variando de orde en cada intento que fagas. Nestes cuestionarios deberás responder a todas as preguntas para poder coñecer a nota final que obtiveches e os coñecementos teóricos que tes.
Nunha batida ¿qué estaría prohibido? *
1 point
Si no meu Tecor existe un parque empresarial no medio ¿terá zona de seguridade? *
1 point
Os polos de perdiz durante a primeira semana de vida aliméntase fundamentalmente de: *
1 point
¿Cómo se consideran os terreos cercados? *
1 point
En Galicia e dada a súa abundancia, o xabaril pódese cazar *
1 point
Para cazar con furón, ¿qué licenza necesito? *
1 point
As batidas débense facer con: *
1 point
No corzo o trofeo valórase atendendo: *
1 point
Para cazar con arco, ¿qué licenza necesito? *
1 point
Cazar en liña de retranca é unha infracción
1 point
Clear selection
¿A quén corresponde o coidado e vixilancia dos refuxios de fauna? *
1 point
¿Cal é o tamaño da franxa de seguridade arredor dun núcleo de poboación? *
1 point
Os períodos hábiles de caza para cada temporada, establécense: *
1 point
Cazar sen licenza é unha infracción *
1 point
Os períodos hábiles de caza para unha especie cinexética, ¿poden variar en función da modalidade de caza que se considere? *
1 point
¿Qué non se pode facer nas zonas de seguridade? *
1 point
Os polos de perdiz son: *
1 point
No xabaril, o trofeo de caza valórase atendendo: *
1 point
A persoa responsable da organización dunha batida/montaría para o xabaril, ¿pode colocar os postos nunha estrada local? *
1 point
¿Durante canto tempo non se pode cazar nos terreos queimados? *
1 point
Levar armas os batedores que actúan como tales nunha montería é una infracción *
1 point
Na valoración do trofeo de cervo: *
1 point
Para cazar cunha manda de cans, ¿qué licenza necesito? *
1 point
Liberar especies exóticas ou animais infestados é unha infracción *
1 point
Se temos unha casa no medio do monte ¿haberá zona de seguridade ao seu arredor? *
1 point
Nos carreiros e camiños rurais pouco transitados, destinados ao paso a pé ao uso agrícola ou forestal, ¿pódese cazar?. *
1 point
Si para realizar un estudio me conceden autorización para a captura de verderóns con visgo, ¿qué licencia de caza necesito? *
1 point
Nos carreiros e camiños rurais pódese *
1 point
Para cazar con aves de cetrería, ¿qué licenza necesito? *
1 point
¿Quen autoriza o control da caza existente nos terreos sometidos a réxime cinexético común? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy