Ziua Mondială a Turismului în Moldova World Tourism Day in Moldova 2023 

RO:

Ziua Mondială a Turismului este o ocazie importantă pentru a promova potențialul turistic al Moldovei și pentru a aduce în prim-plan dezvoltarea rezilientă și durabilă a industriei turismului în pofida provocărilor din perioada post-covid, dar și celor provocate de războiul din Ucraina. 

La nivel global, pe 27 septembrie este celebrată Ziua Mondială a Turismului, sub egida Organizației Mondiale a Turismului. Această zi profesională va fi marcată și în Republica Moldova prin două evenimente proeminente - un simpozion al industriei turismului și gala premiilor de excelență în domeniul turismului. Ambele evenimente se vor organiza pe parcursul zilei de 27 septembrie a.c., în sala mare a Muzeului Național de Artă al Moldovei, la care sunt invitați profesioniștii din industria turismului, oficiali, parteneri și mass media.

Gala Turismului 2023 va cuprinde perioada: octombrie 2022 – septembrie 2023, unde se regăsesc actorii din industria turismului, nominalizați la 8 categorii diferite de concurs. 

Simpozionul industriei turismului Republicii Moldova, cu genericul "Dezvoltarea Rezilientă și Durabilă în pofida Provocărilor", va cuprinde prezentările a 10 experți străini în diverse domenii ale turismului, care vor seta perspective pentru evoluțiile din turism, axate pe tendințele globale și bunele practici consacrate în turism, precum comunicarea de criză, schimbările climatice, efectele post-pandemice, inovațiile tehnologice și alte aspecte care pot influența semnificativ modul în care Republica Moldova poate să dezvolte o industrie a turismului durabilă, valoroasă pentru economie și pentru societate.

În cadrul simpozionului vor fi explorate perspectivele de dezvoltare și recuperare a industriei turismului Moldovei prin strategii, politici și intervenții sistemice; se vor expune practicile de dezvoltare a unui produs turistic integrat, axat pe cerințele pieței și principiilor de sustenabilitate; se vor explora căile de creare a unor narative autentice despre oferta turistică a Republicii Moldova, inclusiv prin mijloace de comunicare strategică și marketing cu formatorii de opinie, prin tehnologii imersive în gestionarea siturilor cultural-turistice, marketingul digital, etc. Experți din 9 state, precum Italia, Franța, Israel, Spania, Germania, Suedia și Marea Britanie vor interacționa cu audiența formată din reprezentanți ai mediului de afaceri, mediul academic, profesioniști și oficiali din sectorul turismului al Republicii Moldova.

La simpozion sunt invitați toți cei interesați să se alăture acestui for profesionist, pentru a prelua bune practici și lecții privind căile de dezvoltare a unui turism mai rezilient și sustenabil în Republica Moldova.

Agenda evenimentului poate fi consultată pe www.mtf.md sau pe site-ul Ministerului Culturii la www.mc.gov.md.

Evenimentul este organizat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, cu suportul strategic al Proiectului de Competitivitate și Reziliență Rurală din Moldova finanțat de USAID în parteneriat cu Agenția de Investiții, Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova și Universitatea de Stat din Moldova. 


#BeOurGuest #MoldovaTravel ##neampornit.

ENG:

The World Tourism Day is an important occasion to promote the tourism potential of Moldova and to bring to the fore the resilient and sustainable development of the tourism industry despite the challenges of the post-covid period, but also those caused by the war in Ukraine.

On a global level, September 27 is celebrated as World Tourism Day, under the auspices of the World Tourism Organization. This professional day will also be marked in the Republic of Moldova through two prominent events - a Symposium of the tourism industry and the Gala of Excellence Awards. Both events will be organized on the 27th of September, in the large hall of the National Museum of Arts, to which professionals from the tourism industry, officials, partners and mass media are invited.

The 2023 Tourism Gala will cover the period: October 2022 - September 2023, where the actors from the tourism industry can be nominated in 8 different competition categories.

The Symposium of the tourism industry of the Republic of Moldova, with the generic " EMERGING RESILIENT AND SUSTAINABLE AMIDST CHALLENGES ", will include the presentations of 10 foreign experts in various fields of tourism, who will set perspectives for the developments in tourism, focused on global trends and established good practices in tourism , such as crisis communication, climate change, post-pandemic effects, technological innovations and other aspects that can significantly influence the way in which the Republic of Moldova can develop a sustainable tourism industry, valuable for the economy and for society.

In the symposium, the development and recovery perspectives of the Moldovan tourism industry will be explored through strategies, policies and systemic interventions; the development practices of an integrated tourism product, focused on market requirements and sustainability principles will be exposed; ways of creating authentic narratives about the tourist offer of the Republic of Moldova will be explored, including through means of strategic communication and marketing with opinion leaders, through immersive technologies in the management of cultural-tourist sites, digital marketing, etc. Experts from 9 countries, such as Italy, France, Israel, Spain, Germany, Sweden, and Great Britain will interact with the audience consisting of representatives of the business environment, the academic environment, professionals, and officials from the tourism sector of the Republic of Moldova.

At the Symposium, all those interested are invited to join this professional forum, to take over good practices and lessons regarding the ways to develop a more resilient and sustainable tourism in the Republic of Moldova. Together, we can make the World Tourism Day in Moldova 2023 a memorable and inspirational event. 

The agenda of the event can be seen on www.mtf.md or on the Ministry of Culture website at www.mc.gov.md.

The event is organized by the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, with the strategic support of the Moldovan Competitiveness and Rural Resilience Project funded by USAID in partnership with the Investment Agency, the National Association for Inbound and Domestic Tourism of Moldova and the State University of Moldova.

#BeOurGuest #MoldovaTravel #neampornit. 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nume, Prenume / Name, Surname *
 Adresa de e-mail/ Email address *
Nr. de telefon/ Phone Number *
Numele companiei/ Company Name *
Funcția Dvs. în cadrul companiei/ Position within the Company  *
Câți ani de experiență aveți în domeniu?/ How many years have you been working in the tourism sector? 
*
Care este domeniul dumneavoastră de expertiză în sectorul turismului?/ What is your area of expertise within the tourism sector?
*
Veți participa și la Gala Excelenței în Turism? / Do you confirm your participation to the Gala Ceremony for Moldova Tourism Awards 2023? *
Required
Care sunt așteptările dumneavoastră de la acest eveniment?/ What are your expectations from this event? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy