Inspiro - Formularz kontaktowy
Podchodzimy indywidualnie do każdego zapytania, zatem im więcej się dowiemy o Twojej firmie i potrzebach Twoich pracowników, tym lepiej doradzimy jak wykorzystać Inspiro na co dzień.
Adres e-mail *
Telefon
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy
ul. Konstruktorskiej 12., zwana dalej: Audioteka S.A.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktów i prowadzenia korespondencji w tym
wysyłania zapytań o ofertę dotyczącą usług i produktów Audioteka S.A. przeznaczonych dla firmy.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, tj. dane osobowe przetwarzane będą w prawnie uzasadnionym interesie administratora
danych osobowych, który w tym wypadku stanowi nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów
handlowych oraz komunikacja. Podanie danych umożliwiających identyfikację i kontakt, tj. imię i
nazwisko wraz z adresem e-mail, jest niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego,
uzyskania odpowiedzi i nawiązania współpracy. Pozostałe dane takie jak nazwa firmy, liczba
pracowników, numer telefonu, inne informacje zamieszczone w wysłanej wiadomości są podawane
dobrowolnie.
Audioteka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, którym powierza
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Audioteka S.A.
Audioteka S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek
wynikać będzie z przepisów prawa, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej.
W związku z tym, że korzystamy z narzędzi oferowanych przez Google (Dysku Google, aplikacji
Google Sheets, Gmail), działających jako rozwiązanie chmurowe i utrzymywanych na serwerach
ulokowanych na całym świecie, podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane do
państw trzecich w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki - na podstawie klauzul umownych
zapewniających odpowiedni poziom ochrony, zgodnych z wymaganiami określonymi w decyzji Komisji
europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących
przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach
trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Możliwe jest uzyskanie od
Administratora kopii danych przekazywanych do państwa trzeciego.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres
współpracy i prowadzenia korespondencji. Dane osobowe będą usuwane sukcesywnie po ustaniu ich
przydatności zgodnie z przyjętymi procedurami retencji danych.
Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;
 sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO;
 żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO;
 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach
wskazanych w art. 20 RODO.
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
Jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do
organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz
skorzystać z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt:
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub
chcesz skorzystać z ww. przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami mailowo pisząc na adres
naszego Inspektora Ochrony Danych: Piotr Janiszewski, e-mail: iod@audioteka.com lub listownie
(adres wskazany powyżej).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Audioteka. Report Abuse