BORANG SSQS 2.0 (MURID) PKG PUDU

Penarafan Tahap Pembestarian Sekolah menggunakan Smart School Qualification Standards (SSQS) dilaksanakan setiap tahun. Keputusan penarafan ini dlaporkan di Mesyuarat Pengurusan Tertinggi KPM dan juga Mesyuarat Flagship Coordination Committee (FCC) yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Dr KSN.
Instrumen SSQS 2.0 ini perlu diisi oleh murid Tahap 2 (Sekolah Rendah) dan murid Sekolah Menengah.
Kerjasama anda dipohon untuk menjawab semua soalan berdasarkan keadaan semasa sekolah secara tepat.
Kerjasama anda menjawab semua soalan dalam borang ini adalah amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

  BAHAGIAN A : PROFIL SEKOLAH

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN B: MODAL INSAN

  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN C : PENGGUNAAN ICT UNTUK PEMBELAJARAN

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question