Regisztráció: Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda, és Általános Iskola
Tisztelt Szülő,
Kérjük, gyermeke beiskolázása érdekében feltétlenül töltse ki regisztrációs lapunkat legkésőbb 2020. április 16-ig.
E-mail cím *
Your answer
Gyermek neve *
Your answer
Gyermek születési helye *
Your answer
Gyermek születési ideje *
MM
/
DD
/
YYYY
Gyermek oktatási azonosítói *
Your answer
Gyermek TAJ száma *
Your answer
Gyermek állampolgársága *
Your answer
Gyermek lakhelye *
Your answer
Gyermek lakhelye 2.
(tartózkodási helye, ha más, mint az állandó címe)
Your answer
Gyermek anyja neve *
Your answer
Gyermek anyja leánykori neve *
Your answer
Gondviselő neve *
Your answer
Gondviselő telefonszáma *
Your answer
Gondviselő levelezési címe *
Your answer
Gyermek vallása *
Your answer
Melyik óvodába járt / Jelenlegi óvodája *
Your answer
Hány évig járt óvodába *
Your answer
Igényel e iskolai étkezést? *
Melyik idegen nyelvet választaná első osztálytól? *
Az adatkezelési tájékoztatót megismertem *
Rövidített adatkezelési tájékoztató: Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapját az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései adják:- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendeletAz adatkezelés célja. A közoktatásban jogszabályok által előírt feladatok, valamint az intézmény működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.A kezelt adatok köre. Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében (KIR) nyilvántartott a jogszabály által meghatározott tanulói adatokat, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tanulói és szülői adatokat.Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés időtartama a kezelt adat jellegétől, valamint a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok és az intézmény szervezeti és működési szabályzataiban előírtaktól függ. Az intézmény a kezelt adatokat az előírtaknál tovább nem tárolja, azokat az időtartam lejárta után az előírásoknak megfelelően megsemmisíti.Az adatok megismerésére jogosultak köre. A tanulói és szülői adatokat az intézmény dolgozói a munkakörük ellátásához szükséges mértékben és módon ismerik meg. Az intézmény dolgozóit a megismert adatokkal kapcsolatban titoktartás kötelezi.Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és titkosítással kezeljük. Adattovábbítás kizárólag a törvényben előírt kötelezettségek teljesítése esetén, vagy az érintett előzetes hozzájárulásával történik.Az érintettek jogai. A szülő bármikor visszavonhatja a hozzájárulását az adatok kezelésére, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti az adatok átadását az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségei. Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet az intézmény vezetőjénél, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAIH)
Egyetértő nyilatkozatot teszek *
Az iskola lelkiségét elfogadom, nevelési elveit magamévá teszem, gyermekem vallásos nevelésében együttműködöm. Biztosítom gyermekem részvételét a vasárnapi szentmiséken, közreműködöm a szentségekre való felkészítésében. Az iskola házirendjét és szokásrendjét megismerem és betartatom. Gyermekem részvételét az iskolai programokon biztosítom.
Hozzájáruló nyilatkozatot teszek *
Mint szülő (gondviselő) hozzájárulok, hogy az információs önrendelkezésről szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendeletének vonatkozó rendelkezései alapján saját és hozzátartozóim adatait az intézmény az előírásoknak megfelelő módon megismerje, és a megfelelő ideig és módon kezelje.
Kijelentem, hogy a közölt adatok hiánytalanok és a valóságnak megfelelnek. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy