แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดนิทรรศการเสมือนจริง งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118
วัตถุประสงค์
แบบประเมินความพึงพอใจชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการเสมือนจริง งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ซึ่งเป็นการแสดงผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมชลประทานในด้านต่าง ๆ กรมชลประทานจะนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดนิทรรศการเสมือนจริงในปีต่อไป

องค์ประกอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมนิทรรศการ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy