---Dorpskernvernieuwing Ottenburg --- 1. Geef je mening vóór 21 november --- 2. Laat ons weten of je graag lid wil worden.
In 2019 vulden jullie een enquête in over wonen en leven in Ottenburg. Daaruit kwamen vijf prioriteiten naar voren voor de verbetering van de levenskwaliteit in ons dorp. We zetten ze hier nog even op een rij:

1. Veiliger doorgaand verkeer: minder, trager en beter geleid, betere afwikkeling rond de school, fiets- en wandelverbindingen.

2. Inzetten op plaats- en knooppuntwaarde: behoud busverbindingen, veilige toegang tot station Florival, kansen voor handelaars, postpunt en bistro in de kern.

3. Een hedendaags, groen en karaktervol dorp: geen generieke verdichting en verappartementisering, behoud open ruimte, tuin van De Linde gevrijwaard als 'open kern'.

4. Opwaardering van voorzieningen voor de jeugd (chirolokalen, sport en spel) en beter beheer van gemeenschappelijk patrimonium.

5. Verjongen om te kunnen verouderen: aantrekkelijk voor jonge gezinnen, nieuwe kansen voor De Letterboom en aangepaste woonvormen voor senioren.

Die vijf prioriteiten werden overgemaakt aan het bureau Tractebel dat de studie over de opwaardering van de Ottenburgse dorpskern weer opnam. Een eerste voorstel werd ondertussen aan het college van Huldenberg overgemaakt. Werkgroep Ottopia kreeg inkijk in de plannen. Een tweede dossier dat binnenkort in een finale plooi valt is de heraanleg van de Florivalstraat na de geplande rioleringswerken aldaar. We verwachten daarrond heel binnenkort een eerste voorstel op papier.

Het is belangrijk dat we vanuit de dorpsraad en dus vanuit de hele Ottenburgse gemeenschap onze visie op deze belangrijke ingrepen kenbaar maken. Daarom willen we je uitnodigen om jouw bedenkingen bij de eerste plannen met ons te delen. Wij geven ze dan door aan het lokale bestuur vanuit een samen-sterk benadering.
We willen ook even benadrukken dat niks van deze plannen vast ligt. Er kan bijgestuurd worden en onze mening telt.

Daarom willen we van jou horen:
- Welke elementen in de plannen vind je goed?
- Welke elementen zijn onacceptabel?
- Wat ontbreekt nog?
- Wat kan beter?
- Waar denk je nog aan?

Misschien ook nog vermelden dat het idee van publiek-private samenwerking impliciet in deze plannen verwerkt zit: een stuk open ruimte wordt bebouwd en daarna verkocht of verhuurd, en met de opbrengst wordt de publieke ruimte ingericht. Deze budgetten zijn nog niet doorgerekend.

We lichten hier de plannen voor de dorpskern even toe en doen een eerste toets met de vijf prioriteiten die uit de enquête naar voor zijn gekomen.

HET VOORSTEL
Er zijn drie belangrijke elementen: een aanpassing van de circulatie in de dorpskern, het toevoegen van een aantal panden/bouweenheden en de herinrichting van de sites rond voetbalplein en school enerzijds en rond De Linde anderzijds.

1.Circulatie: het voorstel voorziet in het creëren van een aantal éénrichtingsstraten in de dorpskern (Tekening 1). Het gaat meer bepaald om het eerste, smalle deel van de Terlaenenstraat. Samen met de Pompstraat en Schoolstraat ontstaat zo een lus rond de kern. Ook het eerste deel van de Florivalstraat zou in dit voorstel éénrichtingverkeer worden. Zo ontstaat een lus met de Bloemenstraat en de Tommestraat. De richting daarvan kan volgens de planners ook omgekeerd worden.

2.Panden/Bouweenheden: Er werd een groot pand ingetekend aan oostzijde van de tuin, kant Leuvensebaan (max. 3 bouwlagen) dat op het plan onmiddellijk aansluit op het gemeentehuis. De bestemming van dat nieuwe bouwblok is nog open (kan toegewezen worden aan appartementen, serviceflats, commerciële eenheden, publieke dienstverlening). Aan De Letterboom voegt het voorstel een polyvalente zaal toe. Ten zuiden van de school, waar nu de grote parking is, werd een woonerf ingetekend.

3.Site Letterboom/Kastanje: de open ruimte wordt hertekend en wordt enigszins kleiner. De parkeerzone aan de Kastanje wordt verplaatst: Florivalstraat en Bloemenstraat worden afgeboord met een 'groene' parkeerzone. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongeveer even groot. De voetbalkantine wordt afgebroken.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Tekening 1: Circulatieplan. De groene vlek rond cijfer 3 is kerk en kerkhof, nummer 6 duidt de Florivalstraat aan.
Tekening 2: Inrichting rond kerk en Linde (tuin de Linde in groen). Bestaande gebouwen zijn wit, nieuwbouw is blauw, bruine confetti zijn bomen.
Tekening 3: Inrichting rond school en kastanje. Het gras is geen voetbalveld meer. Ook hier zijn de blauwe gebouwen nieuwbouw en stelt de bruine confetti bomen voor.
1. Veiliger doorgaand verkeer
• De voorgestelde aanpassingen van de circulatie in de kern hebben de bedoeling om veiliger verbindingen te realiseren voor zachte gebruikers (richting school, station Florival en richting Neerpoortenstraat) en ontlasten ook het kruispunt Leuvensebaan/Florivalstraat/Terlaenenstraat.
• Het circulatieplan bevat nog geen voorstellen voor aansluiting op openbaar vervoer en evenmin voor aansluiting op het netwerk van trage wegen.
Geef je mening over 'Veiliger doorgaand verkeer'.
2. Inzetten op plaats- en knooppuntenwaarde
• Dit aspect heeft nog niet veel aandacht gekregen in het voorstel. Het grote pand aan de Leuvensebaan (het vierkante blauwe blokje naast zaal de Linde in Tekening 2) kan mogelijk een aantal interessante commerciële of publieke functies bieden in combinatie met de huidige infrastructuur van De Linde.
• De herinrichting van de Florivalstraat moet resulteren in een veiligere verbinding tussen school enerzijds en kerk/De Linde anderzijds. Ook wordt hiermee een veiligere toegang tot het station van Florival voor de zachte weggebruikers beoogd.
Het voorgestelde eenrichtingsverkeer vereist een routeaanpassing voor bus 341 – dit is nog niet besproken met De Lijn.
Geef je mening over 'Plaats- en knooppuntenwaarde'.
3. Een hedendaags groen en karaktervol dorp
• Met de vraag om de tuin van De Linde (Tekening 2) in zijn geheel te vrijwaren wordt in het voorstel rekening gehouden.
• Het nieuwe grote pand aan de Pastorijstraat zal het aanzien van de kern mee gaan bepalen. Het gebouw zou even groot worden als de huidige pastorij en komt ongeveer waar nu het insectenhotel staat.
• Het oude gemeentehuis blijft gevrijwaard en blijft een herkenbare “smoel” geven aan het dorpscentrum.
• Langs de Leuvense baan wordt ook gebouwd – dit is de lange blauwe blok in Tekening 2. Deze blok krijgt in ieder geval deels een woonfunctie. Het plein langs de Leuvense baan wordt een volwaardig dorpsplein, met veel groen en een bladerdak - de nieuwe bebouwing moet helpen om dat plein vorm te geven. In het voorstel krijgt het andere plein, tussen school en kastanje (Tekening 3), eenzelfde inrichting en sfeer als het dorpsplein langs de Leuvense baan (Tekening 2), met groen en bladerdak.
• De tuin de Linde wordt aan de bovenzijde afgesloten met een gallerij (het lang dun blauw blokje op Tekening 2): open ruimte met een dak boven. Ideaal als overdekt terras of als centrale blikvanger voor de Kerstmarkt
• Op de site rond school en voetbalplein (Tekening 3) wordt een stuk open ruimte opgeofferd. Deze blok heeft enkel woonfunctie De parkeerplaats wordt verplaatst en vergroend.
Geef je mening over 'Een hedendaags groen en karaktervol dorp'.
4. Opwaardering van voorziening voor de jeugd
• Deze prioriteit heeft nog geen aandacht gekregen in het voorstel. Het is nog niet duidelijk waar de extra voorzieningen komen voor onze jeugd.
• De nieuwe polyvalente zaal aan De Letterboom kan een plus zijn voor de jeugd.
• Er is geen voetbalveld meer – deze groene ruimte komt vrij voor andere activiteiten en is uiteraard goed bereikbaar vanuit de school. In dit voorstel werd rekening gehouden met de toekomstige uitbreidingsplannen van OHR op een andere locatie.
Geef je mening over 'Voorzieningen voor de jeugd'.
5. Verjongen om te kunnen verouderen
• Zoals hierboven vermeld zitten er 2 grote blokken nieuwe bebouwing met woonfunctie in het plan. Welke mix van bewoners zal worden nagestreefd (jonge gezinnen, zorgbehoevenden, …) is nog niet bekeken.
• Waar mogelijk zal de inplanting van een woonerf worden overwogen – dit kan zeer aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen.
• De open ruimte in het centrum wordt zo veel mogelijk ter beschikking gesteld van sport en spel.
• De polyvalente zaal zal die naam moeten verdienen en maximaal gebruikt worden zowel tijdens als na de schooluren
Geef je mening over 'Verjongen om te kunnen verouderen'.
Maak je keuze
Als je hierboven iets hebt aangevinkt, noteer dan hier je mailadres.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy