โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต (ภาคใต้)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิตครั้งที่ 4 (ภาคใต้)จัดโดยสมาคมแอโรบิกดานซ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรังและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้สนับสนุนโครงการ ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
ระเบียบและกำหนดการรับสมัคร
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปไม่กำหนดเพศ
1.2 เป็นผู้มีภูมิลำเนา ที่อยู่ หรืออาศัยอยู่ในภาคใต้ จำนวน 200 คน
1.3 เป็นผู้นำออกกำลังกายตามหน่วยงานทั้งของภาครัฐ, ภาคเอกชนหรือตามชุมชนต่าง ๆ
1.4 ผู้สนใจทั่วไป
หมายเหตุ : สมาคมแอโรบิกดานซ์จะพิจารณาบุคคลที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคใต้เป็นอันดับแรก
2. วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
2.1 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2562
2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
2.3 กำหนดการอบรม วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562
ทางเว็บไซต์ http://Aerobicdance.or.th และ Facebook สมาคมแอโรบิกดานซ์ http://www.facebook.com/aerobicdanceassociation/ หรือทาง www.ipetr.ac.th
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service