AKADEMIA E KARRIERËS 2018

Akademia e Karrierës ka për qëllim mbështetjen e maturantëve nga shkollat e mesme të Kosovës dhe dhënien e njohurive nga fusha e orientimit profesional në karrierë, lidershipit, ndërmarrësisë, inovacionit, marketingut dhe shitjes, shkencave kompjuterike dhe programimit, shkencave politike, administrimit publik, marredhenieve nderkombetare dhe studimeve evropiane.

Ky trajnim ofrohet FALAS për të gjithë maturantët e Kosovës.

Kampusi Prishtinë: 10-11 Prill 2018 dhe 12-13 Prill 2018 - (Lagjja Ulpiana, Rr. Imzot Nikprelaj)
Kampusi i Ferizaj :16-17 Prill (Rr. Gjilanit, Fan Noli no. 6)
Kampusi Gjakovë: 18-19 Prill 2018 (Rr. UÇK, p.n.)


Ju lutem plotësoni informatat e kërkuara më poshtë që të regjistroheni për të ndjekur trajnimin. Informoni edhe shokët dhe shoqet tuaja që të regjistrohen!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question