Přihláška Škola partnerství 2020/2021
Jméno *
Příjmení *
Ulice a č. p. *
Adresa trvalého bydliště
Obec *
PSČ *
Kontaktní mail *
Mobilní telefon *
Jméno a příjmení partnera/partnerky *
Stravovací dieta, alergie
Poznámka / váš vzkaz
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., IČ 48804517, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava – Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese vorlik@prorodiny.cz.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.. Report Abuse