Přidej svůj podpis pod otevřený dopis k pokračování ratifikačního procesu Úmluvy proti násilí v Poslanecké sněmovně. 

Vážená paní předsedkyně Pekarová Adamová, vážení poslanci, vážené poslankyně,

cítíme hluboké zklamání, že Senát České republiky odmítl přijmout Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, známé rovněž jako Úmluva proti násilí. Tento klíčový dokument v oblasti lidských práv byl přijat již 37 státy Rady Evropy, včetně 22 členských států EU. Je pro nás nepochopitelné, že se Česká republika nepřidává k mezinárodnímu úsilí o zastavení závažného problému násilí na ženách a domácího násilí.  

Odmítnutí úmluvy Senátem by však nemělo být důvodem k zastavení ratifikačního procesu. Naopak, vyzýváme Poslaneckou sněmovnu ČR, aby bezodkladně pokračovala v projednávání Úmluvy proti násilí a svým hlasováním podpořila její ratifikaci. Horní komora může své hlasování opakovat v novém složení po letošních senátních volbách, čímž se proces ratifikace urychlí.  

Veřejná diskuse, která následovala po rozhodnutí Senátu, dokládá, že domácí a sexualizované násilí je téma, které veřejnost zajímá a které nelze nadále ignorovat, bagatelizovat nebo ospravedlňovat. Poslední medializované případy (odkazy zde a zde) plně odhalily to, na co organizace věnující se pomoci obětem upozorňují již léta - na vážné nedostatky v preventivních opatřeních, v dostupnosti pomoci obětem a v adekvátním trestání pachatelů, které by zároveň odráželo nepřijatelnost jejich chování. Právě tyto oblasti představují hlavní pilíře, na nichž je Úmluva postavená a k nimž poskytuje komplexní návod. 

Vyzýváme poslance a poslankyně, aby podpořili přijetí Úmluvy proti násilí a ukázali, že jim na osudu obětí a přeživších záleží. Je na čase, aby Česko ratifikovalo tuto Úmluvu a zavázalo se k odstranění stávajících nedostatků v systému prevence a potírání násilí. Je naší povinností poskytnout obětem násilí včasnou a adekvátní pomoc a zajistit jim spravedlnost.


S úctou,

za koalici Hlas proti násilí mluvčí Hana Stelzerová

Pavel Gruber, Amnesty International ČR

Marta Smolíková, Česká ženská lobby

Johanna Nejedlová, Konsent

Tomáš Pavlas, Otevřená společnost 

Kristýna Benešová, Ženy v právu

-------------------------------------------------

Jaroslava Chaloupková, Acorus
Zdena Prokopová, Rosa - centrum pro ženy
Kristýna Kolářová, Magdalenium, z.s.
Soňa Morawitzová, Nadace Krása pomoc
Miroslava Vokounová Krepčíková, Nadační fond Propolis 33
Claudie Laburdová, Slovo 21, z. s. Romská ženská skupina Manushe
Andrea Krchová, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
Natalia Jirat-Ziolkowska, Ciocia Czesia
Lenka Matoušková, Aufori, o.p.s.
Jana Miléřová, Glopolis, o. p. s.
Barbora Bírová, Platforma pro sociální bydlení
Lenka Vonka Černá, Národní asociace dobrovolnictví - předsedkyně
Jindřich Calta, Kohonevolit z. s.

Někdo Ti uvěří, z.s.
Ondřej Kožušník, Bears of Ostrava z. s.
Andrea Tobolová, Adriana - místo, kde na to nejsi sama z.s.
Lenka Hečková, Society for All
Martina Břeňová, Nadace OSF
Jitka Nováková, Demokratický klub, z.s.
Pavel Přibyl, České fórum pro rozvojovou spolupráci
Eva Valentová, Sdružení pro integraci a migraci
Hana Vodrážková, RADKA z.s.
Jasmína Houdková, Moderní sebeobrana
Eva Lukešová, Genderové informační centrum NORA, o.p.s.
Karolína Nedělová, 
Prostor pro rodinu, z.ú.
Veronika Šprincová, Fórum 50 %, o.p.s.
Dagmar Havlová, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER
Dagmar Fričová, A studio Rubín o.p.s.
Lucie Ondra Ferenzová, Kolonie z.s.
Nathalie Lacigová, Sirka – spolek studentů sociální práce
Lucie Moresová, notAlone
Johana Jonáková, Gender Studies, o.p.s.

Lucie Hemrová, Svoboda zvířat
Andrea Michalcová, Centrum pro informovanou společnost
Romana Panská, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s. 
Miroslav Prokeš, Spolek zastánců dětských práv - česká sekce DCI
Ivana Königsmarková, Unie porodních asistentek z.s.
Julie Šafová, Místní místním
Petr Petřík, Okrašlovací spolek čelákovický
Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku
Neptune Marouš, Kolektiv SdruŽeny
Pavla Hofmeisterová, NESEHNUTÍ
Lenka Trešlová, Česká asociace dul
Patrik Žejdlík, Aufori, o.p.s.
Marie Krutišová, Oživení, z.s.
Tereza Vohryzková, Krajinohled
Jana Moravcová, Beleco
výbor, Genderová expertní komora
Agáta Hrdličková, Safe space, feministický kolektiv UK, z.s.
Michal Sikora, Queerverse platform

Anna Šabatovábývalá veřejná ochránkyně práv
Alena Doláková, herečka 
Martina Hynková Vrbová, moderátorka, Česká televize a Česky rozhlas 
Linda Bartošová, novinářka
Daniel Bartoň, advokát
Adam ŠimekPsychoterapeut
Kryštof Stupka, právník a aktivista

Připojte svůj hlas proti násilí.

Jméno *
Příjmení *
Pokud podepisujete za organizaci/instituci, prosím uveďte její název
Pokud podepisujete za sebe jako fyzickou osobu, můžete napsat profesi, nebo jinou informaci o vaši osobě.
Chcete zůstat v obraze? Napište svoji emailovou adresu. 
Souhlasím se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR a zásadami ochrany osobních údajů koalicí Hlas proti násilí. 
*
Required
Souhlasím se zveřejněním mého jména.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Česká ženská lobby. Report Abuse