Preînscriere Super Brevet 1400 km (România) / Preregistration Super Brevet 1400 km
Formularul de preînscriere pentru a participa la primul super brevet de anduranță din România, Drumul Dunării, în lungime de 1400 km, organizat de către Randonneurs Romania si Adevărații VeloPrieteni România, în perioada 10-15 august 2018. / Preregistration form to participate at BRM1400, Danube Road, organized in Romania, by Randonneurs Romania and Adevărații VeloPrieteni România, on 10-15 August 2018.
Medalia de BRM1200+ / The BRM1200+ medal
Acord privind preînscrierea la BRM1400 *
Pentru super brevetul BRM1400, preînscrierea presupune acceptul de a plăti până la data de 31 mai 2018 a unui avans de 25% din taxa de participare (140 de lei / 30 euro), avans nerambursabil în cazul renunțării de a mai participa la eveniment. Preînscrierea se poate efectua în perioada 1-31 mai 2018, pentru a ocupa unul dintre cele 100 de locuri existente pentru BRM1400. Ulterior, în perioada 11 iunie - 10 iulie, prin formularul de înscriere, vor fi completate brevetele deținute de către participanți, necesare ca și calificare pentru participarea la BRM1400. / For BRM1400, preregistration implies the acceptance to pay until May 31, 2018, an advance of 25% of the participation fee (140 lei / 30 euro), a non-reimbursable advance if the participant cancels to attend the event. Preregistration takes place between 1-31 May 2018 to take up one of the 100 places existing in BRM1400. Subsequently, during June 11 - July 10, the registration form will be completed by the brevets held by the participants, which are required as a qualification for participation in BRM1400.
Clubul Randonneurs România (valabil doar pentru cicliștii români / only for Romanian cyclists)
Începand cu acest an, ne aliniem la cererile si standardele de organizare internaționale, recomandate de Audax Club Parisien și Randonneurs Mondiaux. În data de 10 martie 2018, a fost creat clubul Randonneurs Romania, ai căror membri, în baza cotizației anuale, beneficiază de discounturi la taxele de participare la evenimentele de anduranță, de asigurare medicală și de alte beneficii, care se regăsesc în regulamentul clubului: http://www.randonneurs.ro/regulament-club-rr/.
Sunt membru al clubului RR cu seria următoare... (valabil doar pentru cicliștii români / only for Romanian cyclists)
Va fi completată doar de către cei care sunt deja membri ai clubului RR la momentul preînscrierii la BRM1400
Your answer
Nume și prenume / Name and surname *
Your answer
Vârsta / Age *
Vârsta împlinită la data de 10 august, în ziua startului la BRM1400. Participanții sub 18 ani trebuie să aibă un acord de participare din partea unuia dintre părinți / tutore. / Age on August 10, on the day of the start at BRM1400. Participants under the age of 18 must have a participation agreement from one of the parents.
Your answer
Sex / Gender *
Clubul participantului / Rider's club *
Se completează cu denumirea clubului participantului. Membrii clubului RR completează cu ”Randonneurs România”. Cei care nu sunt membri ai vreunui club vor completa cu ”Individual”. / Complete with the name of the participant's club. The members of the RR club complete with "Randonneurs Romania". Those who are not members of any club will complete with "Individual".
Your answer
Țara / Country *
Your answer
Localitatea / City *
Your answer
Codul poștal / Postal code *
Your answer
Adresa (completă, pentru corespondențe ulterioare) / Full adress *
Este necesară atât pentru eventuala trimitere prin curier a medaliilor, dar și conform noilor cerințe ale organizatorului francez, în vederea omologării rezultatului (localitate, județ / sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament) / It is required for delivering the medals (for those who need this service), but it is also a new demand on behalf of the Audax Club Parisien as for homologation of the brevet.
Your answer
Data nașterii / Date of birth *
Va rugam sa completati data nasterii corect! Please complete the birth year correctly!
MM
/
DD
/
YYYY
E-mail *
Your answer
Număr de telefon / Phone number *
Your answer
Voi achiziționa tricoul oficial BRM1400 (opțional - 140 de lei) / I will order BRM1400 jersey (optional - 30 euro) *
Referitor la mașina de suport a participantului / With regard to the participant's support vehicle *
Organizatorul va asigura parcarea gratuită a tuturor mașinilor participanților în campus / The organizer will provide free parking for all cars on campus
Referitor la mâncare / With regard to food *
La sosire / On arrival *
În taxa de participare este inclusă ”pasta-party” / The participation fee includes "pasta-party"
După terminarea brevetului / After finishing the brevet *
În taxa de participare este inclusă cazare pentru odihnă până la maximum 8 ore în camerele unui cămin al Universității de Agronomie. Pentru plata a 70 de lei de persoană / zi, se poate rezerva un loc de dormit în hotelul Universității. / Participation fee includes accommodation for rest up to a maximum of 8 hours in the rooms of a dorm at the University of Agronomy. For payment of 70 lei per person per day, you can reserve a room in the hotel of the University.
Declarație de participare pe propria răspundere / AFFIDAVIT *
Subsemnatul intenționez să particip la evenimentul BRM1400 - Drumul Dunării. Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile care sunt legate de participarea la acest eveniment, care se desfaşoară pe un drum public, fără circulaţie închisă. Sunt de acord cu aceste condiţii şi în cazul implicării mele într-un accident survenit în timpul evenimentului, cât şi în eventuala defectare a bicicletei, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv şi nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta. Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele: - datele de mai sus sunt exacte; - sunt apt din punct de vedere medical pentru această tură; - am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la acest eveniment; - sunt asigurat medical, în eventualitatea unui accident; - cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest eveniment şi îmi asum întreaga răspundere, în cazul unui accident; - am fost informat şi mi-am însuşit atenţionarea că, pe unele porţiuni de şosea, traficul poate să fie ridicat şi, ca urmare, voi merge cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului public; - voi respecta în totalitate regulile Codului Rutier românesc, aflat în vigoare, în ceea ce priveşte deplasarea cu bicicleta pe un drum public; - sunt dotat cu o bicicletă care se află într-o bună stare de funcţionare şi posed echipamentul de protecţie necesar unui asemenea eveniment, inclusiv cască de protecţie şi vestă reflectorizantă. / I, the undersigned, intend to ride in the BRM1400 - Dunabe Road. I mention that I am informed about the risks that are related to participation in this event, which takes place on a public road without closed traffic. I fully agree with these conditions and if my involvement in an accident during the competition, as well as possible damage to the bicycle, I will take full responsibility for this incident and I will not claim any damages organizer for it. On my own responsibility, I also declare the following: - the data above mentiones are accurate; - I'm fit medically for this ride; - I’m physical, mentaly and tehnicaly fit to participate in this event; - I own a medical insurance, in case of any incidents; - I know the legal implications of participation in this event and I take full responsibility in case of an accident; - I was informed and I am perfectly aware to the warning that some parts of the road, traffic can be high and, therefore, I will go as close to the right edge of the public road; - I fully respect the rules of the Romanian Highway Code, in force, regarding cycling on the road; - I am equipped with a bicycle that is in good condition and possess the necessary protective gear for such an event , including helmet and vest.
Pentru evenimentele viitoare organizate de către Randonneurs România (http://www.randonneurs.ro) si Adevărații VeloPrieteni România (http://www.adevaratiiveloprieteni.ro/)... / For future events organized by Randonneurs România and Adevărații VeloPrieteni România... *
QR Code of this Form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScULucSKiH8JqmkQBY3ItvwswdhOe_VgCSXuUs6BIg3GU2QpA/viewform
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Adevaratii Veloprieteni. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms