ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "ต้นไม้มีมูลค่า ประเมินราคาอย่างไร" ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

***คำชี้แจง*** โปรดอ่าน ***
1. กรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 2 วัน ก่อนการอบรมที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา
2. ผู้สิทธิเข้ารับการอบรมตามข้อ 1 หากไม่เข้ารับการอบรม ***กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ครั้งต่อไป***
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ทำบัญชี*** เมื่อเข้าสัมมนาในครั้งนี้จะได้ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้านอื่นๆ จำนวน 6 ชั่วโมง
4. การสัมมนาครั้งนี้ ***เหมาะสำหรับผู้บังคับหลักประกัน ผู้รับหลักประกัน และผู้สนใจทั่วไป**

*** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร : 02 547 5048 - 49

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service