แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกงานต่อการฝึกงานกับ กฟผ. (หลังการฝึกงาน)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกงานที่มีต่อการเข้าฝึกงานกับหน่วยงานของ กฟผ. ทั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงตรงตามความคาดหวัง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ระดับคุณวุฒิ *
คณะ
สาขาวิชา *
สถานที่ฝึกงาน (เช่น สำนักงานกลาง กฟผ.) *
หน่วยงานที่เข้าฝึกงาน (สังกัดฝ่าย เช่น อทบ.) *
กอง / แผนก (ถ้ามี)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy