FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW SIM
Imię i nazwisko *
Your answer
Telefon komórkowy *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Wykształcenie [poziom, uczelnia, wydział, specjalizacja]
Your answer
Poziom organizacyjny
Doświadczenie zarządcze (lat)
Your answer
Specjalizacja Interim Management
Branże
Doświadczenie IM (lat; jeżeli dotyczy)
Your answer
Liczba zrealizowanych projektów IM:(jeżeli dotyczy)
Your answer
Kluczowe projekty IM (jeżeli dotyczy; podać krótki opis)
Your answer
Dodatkowe informacje dotyczące doświadczenia zawodowego/Kwalifikacje
Your answer
Jakie działania chciałbym/chciałabym podjąć na rzecz Stowarzyszenia?
Your answer
Ile czasu mogę poświęcić na ww. działania na rzecz Stowarzyszenia w skali miesiąca?
Your answer
Referencje dot. zrealizowanych projektów bądź innych doświadczeń zawodowych:(Imię i nazwisko osoby udzielającej referencji, firma oraz dane kontaktowe –telefon, adres email)
Your answer
Rekomendacje członka/ów SIM:(jeżeli dotyczy; Imię i nazwisko członka, rodzaj relacji: współpraca, klient, przełożony, podwładny, itd.)
Your answer
Skąd dowiedziałem/ dowiedziałam się o SIM
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią praw oraz obowiązków Członka SIM, jak również z celami oraz zadaniami Stowarzyszenia. [ LINK: http://stowarzyszenieim.org/public/www/media/File/rekrutacja/PRAWA%20_I_PRZYWILEJE_CZLONKOW_SIM.pdf ] *
Deklaruję, że zasady Kodeksu Etycznego przyjęte przez Stowarzyszenie są zgodne z moimi przekonaniami i zobowiązuję się do ich przestrzegania [ LINK: http://stowarzyszenieim.org/kodeks-etyczny ] *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Stowarzyszenia Interim Managers dla działań określonych Statutem SIM oraz działań marketingowych Stowarzyszenia. Mam prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania. *
Jestem świadomy/świadoma, że warunkiem rozpatrzenia niniejszego formularza jest wpłacenie wpisowego w wysokości 200 złotych, oraz że składka roczna za przynależność do Stowarzyszenia Interim Managers wynosi 500 złotych. *
Wyrażam chęć przystąpienia do Stowarzyszenie Interim Managers. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Roman Wendt. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms