แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา มทส.
1. กรอกข้อมูลกรณีนักศึกษามีเงินที่ต้องได้รับคืน เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา หรือเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น โดยศึกษาสามารถตรวจสอบรายการเงินที่จะได้รับคืน ในระบบ http://reg.sut.ac.th/ ในเมน "ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน" ที่ปรากฎเป็นตัวอักษรสีแดง
2. บัญชีต้องเป็นบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น
3. กรณีโอนเงินให้นักศึกษาจะโอนผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา มทส. และ ธ.กรุงไทย สาขา มทส.
(กรณีโอนต่างสาขา และมีค่าธรรมเนียมธนาคารจะหักจากเงินที่นักศึกษาได้รับคืน ประมาณ 30-50 บาท)
4. กรณีเป็นธนาคารอื่นๆ ซึ่งมิใช่ตามข้อ 3 และมีค่าธรรมเนียมธนาคาร จะหักจากเงินที่นักศึกษาได้รับคืน (ประมาณ 30-50 บาท)
5. การกรอกเลขที่บัญชีทาง Google form ให้นักศึกษาระบุ เลขที่บัญชีธนาคาร 2 ครั้ง เพื่อป้องกันนักศึกษาบันทึกข้อมูลผิดพลาด
6. *** ยกเว้นบัญชีของ ธ.ออมสิน กับ ธ. ธกส. เนื่องจากบัญชีของมหาวิทยาลัยไม่สามารถโอนเงินผ่าน บัญชีของธนาคารดังกล่าวได้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suranaree University of Technology. Report Abuse