แบบสอบถามความคิดเห็นการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster)สู่คุณภาพผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จุดที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
คำชี้แจง
แบบสอบถามความคิดเห็นนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster)สู่คุณภาพผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามข้อเท็จจริงจากการที่สถานศึกษาของท่านและสถานศึกษาในสังกัดท่านได้ปฏิบัติ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy