Vyšetření na séroskupiny E. coli- sklíčková aglutinace
Tento formulář byl vytvořen pro interní potřeby Centra epidemiologie a mikrobiologie (CEM) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Praha a je určen pro mikrobiologické laboratoře, které se účastní exteního hodnocení kvality (EHK), program "Bakteriologická diagnostika". V rámci formuláře jsou zjišťovány skutečnosti o laboratorních metodách používaných k diagnostice střevně-patogenních E. coli včetně enterohemoragických (Shiga toxin-produkujících) ve smyslu vyhlášky 275/2010 Sb. "Systém epidemiologické bdělosti infekcí vyvolaných enterohemoragickými Escherichia coli". Zjištěné údaje budou využity v rámci hodnocení surveillance a jako podklad pro úpravy hlášenek v elektronickém systému pro hlášení infekčních nemocí ISIN. Laboratořím, které používají PCR k vyšetření patotypu E. coli bude nabídnuta možnost bezplatného pilotního mezilaboratorního porovnání "PCR diagnostika patotypů E. coli".

Zaškrtávejte prosím relevantní odpovědi, můžete vybrat i více odpovědí.

Dotazník vyplňte prosím do 14.6.2019.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Počet  vyšetřených rektálních výtěrů  v roce 2018 ve vaší laboratoři (uveďte počet)
1. Vyšetření na séroskupiny E. coli (sklíčkova aglutinace)  – zařazení do diagnostického procesu
2. Vstupní materiál pro vyšetření na séroskupiny:
Oblast inokula primokultury viz otázka 2
3. Z jakého kultivačního media odebíráte kolonie pro aglutinaci
Clear selection
Jaká chromogenní média:
4. Jaké kolonie vybíráte z primokultury (vyplňují pouze ti, kteří v otázce 2 odpověděli, že selektují kolonie pro testování)
Clear selection
5. Pokud vybíráte kolonie více odlišných morfologických typů, napište jaké (vyplňují pouze ti, kteří v otázce 2 odpověděli, že selektují kolonie pro testování)
Pokud jiné, jaké:
6. Při hledání aglutinujících kolonií postupujete:
7. Jaká O antiséra používáte (prosím zaškrtněte)
O157
O26
O111
O103
O145
O25
O39
O44
O45
O55
O78
O80
O86
O91
O104
O112
O114
O118
O119
O121
O124
O125
O126
O127
O128
O142
O146
O158
O164
O174
Řádek 1
Pokud používáte i jiná (další) antiséra, uveďte jaká:
Výrobce antisér
8. Do NRL zasílám k průkazu Shiga toxin-produkující E. coli (STEC) izoláty suspektních STEC nebo směsné kultury obsahující suspektní STEC (např. pozitivní na některou z "top 5" séroskupin, dle vyhlášky 275/2010 Sb.)
9. Vyšetření na  O séroskupiny E. coli z rektálních výtěrů a stolic indikujete automaticky u věkové kategorie
Pokud jiné, specifikujte:
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy