แบบแจ้งข้อมูลรายการยาที่มีปัญหาการจัดซื้อ กรณีจัดซื้อไม่ได้ในราคากลางที่กำหนด ปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลรายการยาที่มีปัญหาการจัดซื้อในช่วงเวลาต่างๆ โดยรายงานครั้งละ 1-5 รายการ และสามารถรายงานเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ขอให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เป็นปัจจุบันในแต่ละครั้งที่รายงาน
ซึ่งกองบริหารการสาธารณสุข จะได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการนำเสนอคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานราคากลางยาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงราคากลาง หาแแนวทางแก้ไขปัญหาต่อป
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความใส่ใจและร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหา อย่างสม่ำเสมอ
วัน เดือน ปีที่แจ้ง (dd/mm/yy เช่น 01/10/60) *
Your answer
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
สังกัด *
ชื่อ นามสกุล ผู้แจ้งข้อมูล *
Your answer
หมายเลขติดต่อ *
Your answer
e-mail *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms