PHIẾU THAM VẤN Ý KIẾN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2045
1.Thực hiện theo Quyết định số 1697/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Ban hành kế hoạch tham vấn ý kiến về xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045.
2.Mục đích nhằm lấy ý kiến tham vấn cho việc xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045.
3.Đối tượng: người sử dụng thông tin thống kê nhà nước.
Tổng cục Thống kê kính chào Ông/Bà!
Để có cơ sở xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 hướng tới đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phổ biến và cung cấp thông tin thống kê tốt nhất tới người sử dụng, Tổng cục Thống kê đề nghị Ông/Bà vui lòng cung cấp một số thông tin liên quan đến tình hình sử dụng thông tin thống kê của Ông/Bà hoặc cơ quan/tổ chức/đơn vị Ông/Bà đang công tác
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy