Predkonferenčný seminár | PRE-CONFERENCE SEMINAR

Mária Šikolová a Martin Mikuláš | Mária Šikolová and Martin Mikuláš
Testovanie jazykovej spôsobilosti na vysokej škole | Testing Language Competences at HEI

2. jún 2016 | 2 June 2016

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA* | REGISTRATION FORM
Prosíme vyplniť aj ak ste vyplnili prihlášku na konferenciu | Please fill also, if you have filled conference application

Ak sa účastník zúčastní výlučne predkonferenčného seminára, vložné: | If you attend the pre-conference seminar only, the fee is as follows:
Členovia | Members of CercleS: 15,00 EUR
Nečlenovia | Others: 30,00 EUR

Bankové údaje | Bank details sú uvedené na stránke konferencie

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question