Gebruik van groene ruimtes tijdens COVID-19 | The use of green space during COVID-19
De wereld wordt op dit moment hevig beïnvloed door alle COVID-19 gevolgen en maatregelen. Hoe ervaart u deze intelligente lockdown? Heeft u moeite met het binnenblijven en wilt u eigenlijk van de zon genieten? Of blijft u graag binnen vanwege drukte in de parken of om jezelf te beschermen tegen een mogelijke besmetting?
Voor ons onderzoek vragen we zo veel mogelijk Amsterdammers om deze enquête in te vullen en uw ervaringen t.o.v. COVID-19 en de groene openbare ruimtes in Amsterdam te delen. De antwoorden worden alleen gebruikt voor educatieve doeleinden en zijn volledig anoniem.
De enquête is voor alle inwoners van Amsterdam en voel je vrij deze te delen met buren, collega’s, familie of vrienden. De vragenlijst vraagt 7 minuten van uw tijd en uitleg op vragen mag in Nederlands of Engels. Vanwege dataverwerking staan keuze antwoorden in het Engels.

Alvast hartelijk dank!

Justine, Titus, Jesse en Amy
Students Master Program Metropolitan Analysis, Design and Engineering
Wageningen University & Research, Delft University of Technology and Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions

----English-----
The world is currently under big influence of all the Covid-19 impacts and measures. How do you experience your intelligent lockdown? Do you feel the urge to go outside and enjoy the sunny weather, or would you rather like to stay inside and prevent yourself from possible infections?
For our research project, we would invite you to fill out this questionnaire on your experience of COVID-19 and the green areas in the city of Amsterdam. The answers will solely be used for educational purposes and will be completely anonymous.
The questionnaire is for all residents of Amsterdam and feel free to share this questionnaire with others, neighbors, friends, or family! It takes about 7 minutes of your time and explanations in Dutch are also fine.

Thanks in advance!
Justine, Titus, Jesse en Amy
Students Master Program Metropolitan Analysis, Design and Engineering
Wageningen University & Research, Delft University of Technology and Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
Part I: Persoonlijke informatie | Personal information
Met welk geslacht identificeert u zich? | What gender do you identify with? *
Tot welke leeftijdscategorie behoort u? | In which age category do you belong? *
In welke buurt woont u? Klik op de link en ga naar de tab 25 Praktijkgebieden om uw buurt te vinden: https://maps.amsterdam.nl/gebiedsindeling/ | In which neighborhood do you reside? Click on the link and look for the 25 Practice Areas of Amsterdam to find your neighbourhood: https://maps.amsterdam.nl/gebiedsindeling/ *
Wat is je huidige beroepsstatus? | What is your current job status? *
Heeft de COVID-19 pandemie invloed gehad op uw werk/studie omgeving? | Did the COVID-19 pandemic have an effect on the whereabouts of your working/ study environment? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy