Основи економије - тест 1
Тест 1 за припрему пријемног испита из предмета "Основи економије"
1. Производни односи су: *
1 point
2. У функцији новца као мере вредности: *
1 point
3. Друштвена подела рада представља: *
1 point
4. Техничка подела рада обухвата: *
1 point
5. Настанак и развој друштвене поделе рада утицао је на: *
1 point
6. Радна снага је: *
1 point
7. Најамнина је: *
1 point
8. Расподела друштвеног фонда рада зависи од: *
1 point
9. Конкретан рад: *
1 point
10. Друштвено потребно радно време је: *
1 point
11. Продуктивност рада је: *
1 point
12. Политичка економија изучава: *
1 point
13. Економски закони су: *
1 point
14. Репродукција је: *
1 point
15. Са становишта обима производње у датом временском оквиру репродукција може бити: *
1 point
16. Фазе друштвене репродукције су: *
1 point
17. Процес производње је: *
1 point
18. Потребе су: *
1 point
19. Натурална производња је: *
1 point
20. Основни чиниоци процеса производње су: *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service