En Brautelivskommun
Testad kommun:
Kommunens uppgiftslämnare:
Kriterier
Kommunen kräver uppvisande av alkohol- och drogpolicy av föreningar för att de ska få föreningsbidrag
Clear selection
Kommunen är tydlig med att allt kommunalt stöd riktat till unga under 20 år ska gå till alkohol- och drogfri verksamhet samt följer upp detta.
Clear selection
Kommunen gör riktade insatser (såsom tillgång till nyktra mötesplatser eller stöd i form av bidrag eller personresurser) till ungdomsgruppen 16-20 är.
Clear selection
Kommunen ger unga chans att påverka sin fritid genom ungdomsråd eller dylikt.
Clear selection
Kommunen erbjuder kostnadsfria mötesplatser och aktiviteter för unga som är öppna på lov, kvällar och helger. (öppet varje fredag och lördag till minst kl 23, även på lov).
Clear selection
Kommunen gör förebyggande insatser mot ungas alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning (alla högstadieskolor har ANDT-undervisning minst 5 timmar per termin, det erbjuds drogfria mötesplatser, föräldrar och all personal som arbeta med barn och unga får aktuell information om alkohol och droger)
Clear selection
Kommunen gör insatser för unga vid högtider eller andra helger kopplat till hög alkoholkonsumtion. (en kombination av dessa insatser eller några av dem: öppna arrangemang, föräldraträffar, extra resurser till polis och socialtjänst, informationskampanjer)
Clear selection
Kommunen har stödverksamhet för barn och unga i missbruksmiljö.
Clear selection
Kommunen har högst 16 serveringstillstånd per 10 000 invånare (15+, som FHI räknar).
Clear selection
Kommunen fortbildar regelbundet kommunala aktörer såsom alkohol- och drogsamordnare, skol- och fritidspersonal och skolhälsovård om hur det är att leva nära ett missbruk.
Clear selection
Kommunen klarar 9 av 10 ålderskontroller i butik och restaurang.
Clear selection
Kommunen tar bristande ålderskontroller på stort allvar och ser till att detta medför konsekvenser.
Clear selection
Kommunen utövar tillsyn på krogar och restauranger med serveringstillstånd och ser till att brott mot alkohollagen medför konsekvenser.
Clear selection
Kontaktuppgifter
Distrikt:
Ort:
Datum:
Namn (Huvudansvarig):
Telefon:
E-post:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy