1.1 ไพ่สุริยะ

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  1. ความสัมพันธ์ระหว่าง “ระยะห่างจากดวงอาทิตย์” และ “คาบวงโคจร”

  จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ความหนาแน่น และ มวลสาร ของดาวเคราะห์ชั้นใน และดาวเคราะห์ชั้นนอก

  • ดาวเคราะห์ชั้นใน: ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร • ดาวเคราะห์ชั้นนอก: ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. ความสัมพันธ์ระหว่าง “ระยะห่างจากดวงอาทิตย์” “พลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์” และ “อุณหภูมิพื้นผิว”

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question