IT på Växthuset 2013

Kartläggning av IT-kunskaper på Växthusets skola
Kartläggningen kommer att användas som underlag för verksamhetens fortsatta arbete med IT.
  Mail
  Word
  Excel
  PowerPoint
  Bildspel
  Bloggverktyg
  Hemsidesverktyg
  Upphovsrätt
  Hitta nya verktyg
  Säkerhet på nätet
  Please enter one response per row
  This is a required question
  bloggar själv privat
  bloggar själv pedagogiskt
  bloggar med elever/barn
  följer andras bloggar
  använder du datorn i undervisningen/i din barngrupp
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question