Podrška psihosocijalnom razvoju dece na institucionalnom smeštaju, na putu ka deinstitucionalizaciji

Drage studentkinje i studenti pedagogije, psihologije, specijalne edukacije, učiteljskog fakulteta i socijalnog rada,

Prijatelji dece Srbije, u saradnji sa Klubom studenata pedagogije, Domom za decu bez roditeljskog staranja ,,Dragutin Filipović – Jusa’’ i Prihvatilištem za decu, Beograd, od maja do decembra 2015. godine, organizuju i sprovode projekat ,,Podrška psihosocijalnom razvoju dece na institucionalnom smeštaju, na putu ka deinstitucionalizaciji’’. Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pozivamo vas da kao volonteri učestvujete u našem projektu! Vaš doprinos bi se se ogledao u radu u multisektorskom timu, osmišljavanju i realizaciji radionica sa decom iz Doma ,,Jusa’’ i Prihvatilišta grada Beograda. Vaš celokupan rad tokom projekta će biti praćen od strane tima koji vodi projekat, i imaćete priliku da samostalno pratite, i uz našu pomoć unapredite svoja znanja i kompetence u mnogim oblastima rada sa decom.

Ako si zainteresovan/na, prvi korak je da se putem ovog formulara prijaviš za obaveznu obuku, koja će biti organizovana 4. i 5. jula, a nakon obuke će se izvršiti konačna selekcija volontera.

Prijava je otvorena do 25. juna.

U slučaju da vam je potrebna dodatna informacija u vezi projekta, možete nas kontaktirati na pds@eunet.rs.

Unapred se radujemo se budućoj saradnji! :)

*Sve informacije koje popunite u ovom upitniku će biti korišćenje u svrhe organizacije gorenavedenog projekta Prijatelja dece Srbije, i neće biti prosleđivane trećim licima.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Motivacija za učešće u projektu

  Molimo Vas da posvetite dodatnu pažnju ovom delu prijavnog formulara, jer će vaša motivisanost za učešće biti jedan od presudnih kriterijuma konačne selekcije.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Volontersko i iskustvo u radu sa decom

  Ovaj deo se neće uzimati u obzir prilikom selekcije, zato što smatramo da je važno da se uključe ljudi i sa i bez iskustva. Važan nam je zbog planiranja procesa učenja u grupi.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question