M6_MYŚLENIE KREATYWNE - DESIGN THINKING W PROJEKTOWANIU

Data: 2 spotkania: 25-26 lutego 2017 r.
Miejsce: ul. Podchorążych 1, Instytut Projektowania Urbanistycznego, WA PK
Rejestracja trwa do 19 lutego 2017 r.

Szkolenia ramach projektu „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” (nr: POWR.03.01.00-00-K258/15) realizowanego przez Politechnikę Krakowską. Uczestnikami projektu mogą być jedynie studentki/ci dwóch ostatnich semestrôw II st. kierunku Architektura WA PK.

  DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE POWER

  This is a required question
  This is a required question

  DANE KONTAKTOWE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question