Põllukultuuride koristus ja kahjud
Seoses tänavu esinenud ebasoodsate ilmastikutingimustega soovib Euroopa Komisjon Eestilt täiendavat informatsiooni 2017. aasta põllukultuuride kasvatuse kohta. Lisaandmed on vajalikud tõestamaks Eesti erakordselt keerulist olukorda taimekasvatussektoris seoses ebasoodsate ilmastikutingimustega ja selleks, et komisjonil oleks alust erakorralisi meetmeid kasutusele võtta.

Palume Teie võimalikult täpset hinnangut tänavusele saagikoristusele. Küsimustikule palume vastata kuni 2. novembril kella 17ni, sest 3. novembril peavad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit edastama info Maaeluministeeriumile.

Palun kirjutage vastuseks ainult arv ilma ühikuta! Palun ümardage arvud täissummani ja ärge kasutage komasid!

Objektiivsema pildi saamiseks palume vastata ka nendel ettevõtetel, kellel suuri probleeme põllukultuuride kasvatamisel ja koristamisel tänavu ei esinenud.

*EPKK kasutab ankeedi andmeid vaid üldistuste tegemiseks, konkreetseid ettevõtteid puudutavaid isikustatud andmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele.

Ettevõtte nimi *
Your answer
Ettevõtte registrikood *
Your answer
E-posti aadress *
Your answer
Ettevõtte tüüp *
Ettevõtte asukoht *
Millises vallas asuvad ettevõtte põllud peamiselt? (kirjuta ühe valla nimi)
Your answer
Ettevõtte põllukultuuride pind kokku (teravili, kaunvili, tehnilised kultuurid, köögivili, kartul), ha (kirjuta siia ja järgnevalt ainult arv ilma ühikuta ja ilma komadeta) *
Your answer
Talinisu pind kokku, ha
Your answer
Suvinisu pind kokku, ha
Your answer
Tali- ja suviodra pind kokku, ha
Your answer
Kaera pind kokku, ha
Your answer
Rukki pind kokku, ha
Your answer
Teiste teraviljade pind kokku, ha
Your answer
Herne pind kokku, ha
Your answer
Põldoa pind kokku, ha
Your answer
Tali- ja suvirapsi pind kokku, ha
Your answer
Avamaa köögivilja pind kokku, ha
Your answer
Kartuli pind kokku, ha
Your answer
Mitu ha põllukultuure kokku jäi ettevõttes koristamata? *
Your answer
Mitu ha talinisu jäi ettevõttes koristamata?
Your answer
Mitu ha suvinisu jäi ettevõttes koristamata?
Your answer
Mitu ha otra jäi ettevõttes koristamata?
Your answer
Mitu ha kaera jäi ettevõttes koristamata?
Your answer
Mitu ha rukist jäi ettevõttes koristamata?
Your answer
Mitu ha teisi teravilju jäi ettevõttes koristamata?
Your answer
Mitu ha hernest jäi ettevõttes koristamata?
Your answer
Mitu ha põlduba jäi ettevõttes koristamata?
Your answer
Mitu ha rapsi jäi ettevõttes koristamata?
Your answer
Mitu ha köögivilja jäi ettevõttes koristamata?
Your answer
Mitu ha kartulit jäi ettevõttes koristamata?
Your answer
Kui suur oli tänavu talinisu keskmine saagikus teie ettevõttes (aidakaalus, koristatud pinnal)? kg/ha
Your answer
Kui suur oli tänavu suvinisu keskmine saagikus teie ettevõttes (aidakaalus, koristatud pinnal)? kg/ha
Your answer
Kui suur oli tänavu odra keskmine saagikus teie ettevõttes (aidakaalus, koristatud pinnal)? kg/ha
Your answer
Kui suur oli tänavu kaera keskmine saagikus teie ettevõttes (aidakaalus, koristatud pinnal)? kg/ha
Your answer
Kui suur oli tänavu rukki keskmine saagikus teie ettevõttes (aidakaalus, koristatud pinnal)? kg/ha
Your answer
Kui suur oli tänavu teiste teraviljade keskmine saagikus teie ettevõttes (aidakaalus, koristatud pinnal)? kg/ha
Your answer
Kui suur oli tänavu herne keskmine saagikus teie ettevõttes (aidakaalus, koristatud pinnal)? kg/ha
Your answer
Kui suur oli tänavu põldoa keskmine saagikus teie ettevõttes (aidakaalus, koristatud pinnal)? kg/ha
Your answer
Kui suur oli tänavu rapsi keskmine saagikus teie ettevõttes (aidakaalus, koristatud pinnal)? kg/ha
Your answer
Kui suur oli tänavu köögivilja keskmine saagikus teie ettevõttes (koristatud pinnal)? kg/ha
Your answer
Kui suur oli tänavu kartuli keskmine saagikus teie ettevõttes (koristatud pinnal)? kg/ha
Your answer
Mitu protsenti ettevõtte teravilja kogusaagist vastas toiduvilja kvaliteedinõuetele? %
Your answer
Mitu protsenti ettevõtte teravilja kogusaagist vastas söödavilja kvaliteedinõuetele? %
Your answer
Mitu protsenti ettevõtte teravilja kogusaagist ei vasta toidu- ja söödavilja kvaliteedinõuetele? %
Your answer
Kui kõrge on Teie ettevõttes keskmiselt tänavu olnud koristatud teravilja niiskusesisaldus? %
Your answer
Kui kõrge on Teie ettevõttes keskmiselt tänavu olnud koristatud kaunvilja niiskusesisaldus? %
Your answer
Milline on kõige olulisem põhjus, et Teie ettevõttes jäi osa põllukultuuridest tänavu koristamata (lisaks Eestis üldiselt hilinenud koristusele ja ebasoodsale ilmale)?
Kui suureks hindade oma ettevõtte kogukahjusid (lisakulud ja otsesed kahjud), mis tekkisid ebasoodsate ilmastikuolude tõttu? eurot
Your answer
Kui palju talivilja kavatsesite sellel aastal külvata? ha
Your answer
Kui palju talivilja olete tegelikult sellel aastal saanud külvata? ha
Your answer
Milliseks tõotab kokkuvõttes tänavune aasta teie ettevõtte jaoks majanduslikult kujuneda?
Kas Teie ettevõte kasutaks põllukultuuride saagi kindlustamise võimalust, kui selline võimalus oleks turul olemas ja riik toetaks kindlustusmakseid 65% ulatuses?
Täiendavad kommentaarid, juhul kui ülaltoodud küsimustik ei võimaldanud Teie ettevõtte olukorda ja probleeme piisavalt avada:
Your answer
Millised on Teie ettepanekud tekkinud olukorra lahendamiseks?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service