โรงเรียน พิชชาทรบริบาล
ใบสมัครเรียนหลักสูตร ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (ผู้ช่วยพยาบาล)
สมัครเรียนหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล
โปรดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้มาที่ Email : phitchathon@hotmail.com
สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรประชาชน บิดา หรือ มารดา / สำเนาทะเบียนบ้าน /หลักฐานวุฒิการศึกษา / หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
ชื่อ- นามสกุล *
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
วัน / เดือน / ปีเกิด
Your answer
อายุ
Your answer
สถานที่เกิด
Your answer
ส่วนสูง
Your answer
น้ำหนัก
Your answer
เชื้อชาติ / สัญชาติ
Your answer
จังหวัด
Your answer
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ผู้สมัคร *
Your answer
Line ID
Your answer
Facebook ชื่อ
Your answer
กรณีฉุกเฉินติดต่อ / โทร
Your answer
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สถานศึกษา
Your answer
จังหวัด
Your answer
ปีที่สำเร็จ
Your answer
ความสามารถด้านภาษา/ความสามารถพิเศษ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ พูด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฟัง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อ่าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เขียน
ความสามารถทาง คอมพิวเตอร์
ความสามารถในการขับขี่รถยนต์
ความสามารถในการขับขี่จักรยานยนต์
ความสามารถในการร้องเพลง / ดนตรี
ท่านใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยแค่ไหน
โปรดระบุ E-mail address ของท่าน
Your answer
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
หากมีโรคประจำตัว โปรดระบุ
Your answer
ท่านทราบข่าวสารการสมัครจากที่ใด
มีความประสงค์จะพักที่ *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.