อักขราวิสุทธิ์
ชื่อนักศึกษา *
ใส่คำนำหน้าตามด้วยชื่อ เช่น นายสิปปกร พงศ์เดโชธนบดี
รหัสนักศึกษา *
ระดับการศึกษา *
หลักสูตร *
สาขาวิชา *
เบอร์โทร *
อีเมล *
ชื่อเรื่องภาษาไทย *
*พิมพ์ปกติ ไม่ต้องกด Enter เพื่อเริ่มบรรทัดใหม่ ระบบจะตัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติ
ผลการตรวจสอบ *
(ตัวอย่างเช่น 3.25)
ผู้ตรวจคนที่ 1 *
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่เซ็นชื่อ *
(ตัวอย่างเช่น 18 มิถุนายน 2564)
ผู้ตรวจคนที่ 2 *
*หากต้องการเซ็นในวันอังคาร - เสาร์ เลือก ผู้อำนวยการสำนักฯ ส่วนเซ็นวันอาทิตย์ให้เลือก รองผู้อำนวยการสำนักฯ
อีเมลที่ต้องการส่งไฟล์แบบฟอร์ม *
หมายเหตุ : ใส่อีเมลที่ใช้ได้จริงเนื่องจากไฟล์ PDF จะส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of North Eastern University. Report Abuse