เปิดรับสมัครอบรมฟรี>>กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดการเรียนรู้แนวใหม่(New Teaching Model)<<
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดการเรียนรู้แนวใหม่(New Teaching Model)
วันพุธที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผ่านทางเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kgQmbDlAlWDGQwBukhuxk9oCFt3aww_cnG15RtN3vQQ/edit#gid=565448388

อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าที่พัก)

รับ จำนวน 50 ท่าน ฟรี

เบอร์โรงแรมจันทร์เกษมปาร์ค 02-541-7333 (ท่านจะต้องดำเนินการเสียค่าที่พักของท่านเอง)

สอบถามรายละเอียด
Fax : 02-541-7275
มือถือ 093-094-9867
Line : education39
Facebook : https://www.facebook.com/EDUCATION.CRU

กำหนดการ
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
09.00 - 12.00 น. การจัดการเรียนรู้แนวใหม่โดยผู้สอนจากประเทศออสเตรีย
โดย Prof.Wolfgang Haupt (บรรยายภาษาอังกฤษ)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 - 16.30 น. การจัดการเรียนรู้แนวใหม่โดยผู้สอนจากประเทศออสเตรีย (ต่อ)
โดย Prof.Wolfgang Haupt (บรรยายภาษาอังกฤษ)

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. การจัดการเรียนรู้แนวใหม่โดยผู้สอนจากประเทศออสเตรีย (ต่อ)
โดย Prof.Wolfgang Haupt (บรรยายภาษาอังกฤษ)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 - 16.30 น. การจัดการเรียนรู้แนวใหม่โดยผู้สอนจากประเทศออสเตรีย (ต่อ)
โดย Prof.Wolfgang Haupt (บรรยายภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ : การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะมีการสรุปเป็นภาษาไทย

ชื่อ – สกุล นาย/นาง/นางสาว (ภาษาไทย) *
กรุณาใส่คำนำหน้านาม
Your answer
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
หน่วยงานที่สังกัด *
Your answer
ที่อยู่ที่ทำงาน *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
วัน เดือน ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ (ปี)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
(ตัวอย่าง 089-999-9999)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์สถานที่ทำงาน
(ตัวอย่าง 02-999-9999)
Your answer
การศึกษาปริญญาตรีและสถานศึกษา *
Your answer
การศึกษาอื่นๆ และสถานศึกษา
Your answer
E-mail *
Your answer
รับประทานอาหาร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms