Formularz zgłoszeniowy DIALOG MOTYWUJĄCY - poziom zaawansowany - Gdańsk 2019
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” oraz POLSKIE TOWARZYSTWO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO
zapraszają do uczestnictwa w szkoleniu "DIALOG MOTYWUJĄCY - poziom zaawansowany", w ramach projektu "Skuteczni Profilaktycy" realizowanego ze środków Urzędu Miasta Gdańska
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres e - mail *
Your answer
Adres *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Miejsce pracy *
Your answer
Wykształcenie ( uczelnia, kierunek, rok ukończenia) *
Your answer
Dotychczasowe szkolenia i kursy z DIALOGU MOTYWUJĄCEGO (podaj nazwę kursu, organizatora oraz liczbę godzin) *
Your answer
Dodatkowe uprawnienia
Your answer
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” z siedzibą w Gdańsku, w celu przeprowadzenia rekrutacji do programu „Skuteczni profilaktycy"? *
Required
Administrator danych: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” z siedzibą w Gdańsku („Stowarzyszenie”) Cele przetwarzania: Ocena kwalifikacji kandydata Ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do odbycia szkolenia Wybór odpowiednich osób do udziału w szkoleniu Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda Nasz uzasadniony interes Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane w imieniu Stowarzyszenia Prawa związane z przetwarzaniem danych • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania• inne prawa określone w informacji szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów 1. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie pod firmą: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-298) przy ulicy Agrarnej 2 (zwane dalej „Stowarzyszeniem”). Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mrowisko.org.pl lub pisemnie pod adresem: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”, ul. Reduta Wyskok 9, 80-741 Gdańsk. 2. Inspektor ochrony danych Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować poprzez e-mail: iod@mrowisko.org.pl lub pisemnie pod adresem: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”, ul. Reduta Wyskok 9, 80-741 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: ocenić Twoje kwalifikacje do odbycia szkolenia, na które aplikujesz; ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do odbycia szkolenia, na które aplikujesz; wybrać odpowiednią osobę do odbycia szkolenia.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu; nasz uzasadniony interes – w zakresie zebranych danych mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą do odbycia szkolenia, na które aplikujesz. 4. Okres przechowywania danych osobowych Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na szkolenie, na które aplikujesz. 5. Odbiorcy danych Możemy przekazywać Twoje dane osobowe: organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków, w tym Prezydentowi Miasta Gdańska; podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.Ponadto, z uwagi na korzystanie w procesie rekrutacji z narzędzi Google wskazujemy, iż Twoje dane zostaną powierzone do przetwarzania grupie Google. 6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.Przekazania i podanie danych osobowych w aplikacji jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego. Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, lub nasz adres e-mailowy. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. *
Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Gdańska
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service