ช่องทางรับฟังความคิดเห็น สพป.ขก.2
กรุณาแสดงความคิดเห็น เพื่อเอื้อประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็น
ชื่อ *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์
หัวข้อ*-*
แสดงความคิดเห็น *
* คำแนะนำ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ– สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด– ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service