Survey for the Employer (İşveren Anketi)
To whom it may concern;  (Sn.Yetkili;)

Your diligent answers for our survey provides us very valuable data for the improvement and the enhancement of our department. We thank you for your interest. (Anketimize verdiğiniz cevapların özeni, Bölümümüzün kendisini geliştirmesi ve iyileştirilmesi adına çok önemli veriler sağlayacaktır. İlginiz  için teşekkür ederiz.)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Your name, Surname (Adınız, Soyadınız) *
Name of the Company / Institution / School (Firma/Kurum/Okul Adı) *
Your Position in the Company / Institution / School (Firma/Kurum/Okuldaki Göreviniz) *
Field of Activity (Faaliyet Alanı) *
Number of GTU Mathematics Department graduates you employ (Bünyenizde Çalışan Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Mezunlarının Sayısı) *
Address (Adres) *
Phone (Telefon) *
Fax (Faks) *
E-Mail (E-Posta) *
The position of our graduate in the Company / Institution / School (Mezunumuzun pozisyonu) *
You can evaluate our graduates you employ in accordance with our department’s programme outcomes with respect to the educational quality and the needs of your business field, by using the point system given below. (Bünyenizde çalışan mezunumuzu, bölümümüzün program çıktıları uyarınca eğitim kalitesi  ve iş kolunuzdaki ihtiyaç ekseninde aşağıda verilen puanlama sistemini kullanarak değerlendirebilirsiniz.) *
    1. (Very Poor) Çok zayıf    2. Poor (Zayıf)    3. Fair (Orta)    4. Good ( İyi)    5. Very Good (Çok iyi)
1
2
3
4
5
GTU math graduates have the knowledge about the scope, applications, history, problems and methodology of mathematics that are useful to humanity both as a scientific and as an intellectual discipline. (Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahiptir.)
GTU math graduates can make connections between mathematics and other disciplines, and build mathematical models for interdisciplinary problems. (Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurar ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirir.)
GTU math graduates can define, formulize and analyze real life problems using mathematical and statical tecniques. (Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlar, formüle eder ve inceler.)
GTU math graduates can work in interdisciplinary research teams effectively. (Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışır.)
To adopt fast changing technological environment, GTU math graduates improve their knowledge and abilities constantly. (Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.)
GTU math graduates have improved abilities in mathematics communications, problem solving and brain storming skills.(Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yetileri gelişmiştir.)
GTU math graduates have fluent English to review the literature, to present technical projects and to write journal papers. (Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergiler.)
GTU math graduates can use technology as an efficient tool to understand mathematics and apply it. (Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanır.)
GTU math graduates exhibit professional and ethical responsibility. (Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergiler.)
How would you evaluate GTU Mathematics Department Graduates in general? (Genel olarak Gebze Teknik Üniversitesi Matematik mezunlarını nasıl değerlendirirsiniz?) *
Very Poor (Çok Zayıf)
Very Good (Çok İyi)
Please state the shortcomings of our programme, if you see any: (Programımızda eksik gördükleriniz varsa yazınız:) *
Please state the positive sides of our programme, if you see any: (Programımızda olumlu gördüğünüz noktaları belirtiniz:) *
Additional Comments: (Eklemek istedikleriniz:) *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy